Carrière Mediaroom
fr nl
fr nl

Integriteit is een kwestie van mentaliteit

DACHSER heeft er altijd naar gestreefd zijn activiteiten en diensten op een juridisch en ethisch verantwoorde wijze uit te oefenen en te verlenen en daarom zijn bedrijfsactiviteiten aan de betreffende voorschriften te laten voldoen. Dit streven is onlosmakelijk verbonden met het dagelijks beleid van DACHSER en het gedrag van zijn medewerkers.

"Integriteit in de logistiek" is onze manier om het thema "compliance" eerst en vooral als vereiste voor zowel onszelf alsook voor onze zakenpartners te omschrijven.

  • Wij combineren onze innerlijke waarden met het bedrijfsleven
  • Wij zorgen voor duurzame zakelijke relaties met onze partners
  • Wij respecteren de verwachting van onze klanten dat wij in overeenstemming met de wettelijke en ethische normen zullen werken
  • We leggen een solide basis voor een vertrouwde samenwerking met onze klanten

DACHSER is ervan overtuigd dat een duurzaam geleide en toekomstgerichte onderneming in hoge mate afhankelijk is van integer handelen door alle betrokkenen in het proces. Wij willen succesvolle en langdurige zakenrelaties opbouwen, gebaseerd op eerlijk en betrouwbaar gedrag.

“Integriteit in logistiek” maakt DACHSER tot een betrouwbare partner voor zijn klanten en zakenpartners. Meer informatie over compliance bij DACHSER vindt u hier.

Als u een actieve rol wilt spelen bij de ondersteuning van DACHSER CMS of mogelijke misdragingen wilt melden kunt u dat hier doen.

De volgende documenten zijn hieronder beschikbaar om te downloaden:

  • Gedragscode van DACHSER
  • Gedragscode van DACHSER voor zakenpartners
Gedragscode ZIP (0,31 MB)