Carrière Mediaroom
fr nl
fr nl

Informatie over gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons ("DACHSER"). De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op DACHSER. Indien bepalingen van de AVG worden vermeld, worden in elk geval ook de overeenkomstige bepalingen in andere landspecifieke regelgevingen inzake gegevensbescherming geïmpliceerd.

Ons privacybeleid informeert u over het type, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. We zullen u ook informeren over uw wettelijke rechten. In gevallen waarin wij u specifieke diensten willen aanbieden via onze website of anderszins, en waar er geen rechtsgrond is voor de noodzakelijke gegevensverwerking in deze context, zullen wij uw toestemming vragen.

De rechten van de betrokkene en het rapporteren van incidenten met betrekking tot gegevensbescherming

U kunt uw rechten als betrokkene (zoals het recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken)  hier online uitoefenen. U kunt hier incidenten met betrekking tot gegevensbescherming online melden, zoals ongeoorloofde toegang, informatie, openbaarmaking, verwerking en verlies van persoonsgegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Duitsland

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij DACHSER SE zijn:

DACHSER SE

Functionaris voor gegevensbescherming

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Duitsland

data.protection@dachser.com

2. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Deze website verzamelt telkens wanneer deze wordt geopend algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De gegevens die kunnen worden geregistreerd zijn:

(1) De gebruikte browsertypen en -versies,

(2) Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

(3) De website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (ook wel verwijzers genoemd),

(4) De subwebsites die geopend worden via een toegangssysteem op onze website,

(5) De datum en tijd van toegang tot de website,

(6) Het IP-adres (Internet Protocol),

(7) De internetprovider van het toegangssysteem en

(8) Andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt DACHSER geen conclusies over u. Er vindt geen profilering plaats. In plaats daarvan hebben we deze informatie nodig om de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, om de inhoud en advertenties van onze website te optimaliseren, om ervoor te zorgen dat onze IT-systemen en de technologie van onze website op de lange termijn levensvatbaar zijn, en om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verkregen gegevens en informatie worden door DACHSER statistisch gebruikt om het niveau van de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We slaan de anonieme gegevens van de serverlogbestanden apart op van alle persoonsgegevens die u verstrekt. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

3. Gegevensverwerking wanneer contact is gelegd

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in de bedrijfsinformatie vindt. Als u via een van deze kanalen contact opneemt met DACHSER, slaan we de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch op. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis naar DACHSER worden verzonden, worden opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en/of contact met u op te nemen.

DACHSER wijst de vragen en bijbehorende persoonsgegevens voor verwerking en gebruik toe aan de bevoegde autoriteit binnen de DACHSER Group, gewoonlijk aan de nationale dochteronderneming in het land van de aanvrager, en wisselt de gegevens uit met laatstgenoemde. Vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) worden bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale dochteronderneming van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale dochterondernemingen in derde landen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG en in alle andere gevallen de bescherming van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de rechtsgrond artikel 49, lid 1, punt b) van de AVG.

4. Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Op de DACHSER-website kunnen gebruikers zich aanmelden voor DACHSER-nieuwsbrieven (bijv. "eBrief"). Welke persoonsgegevens naar DACHSER worden verzonden bij het aanvragen van de nieuwsbrief, wordt bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

DACHSER gebruikt de nieuwsbrief om klanten en zakenpartners regelmatig op de hoogte te stellen van nieuws over onze diensten en producten, actuele persberichten, informatie over ons merk en de inhoud die momenteel op onze website staat. De nieuwsbrief kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als

(1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en

(2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail verzonden naar elk e-mailadres dat voor het eerst door een betrokkene wordt ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen. Dit is een dubbele opt-inprocedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Wanneer een gebruiker zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider van het computersysteem dat op het moment van registratie door de betrokkene wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als wettelijke bescherming voor DACHSER. In het kader van het verzenden van de nieuwsbrief maakt DACHSER gebruik van Atrivio GmbH, Albert Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Duitsland, om deze gegevens voor dat doel te verzamelen, te verwerken, te gebruiken en/of op te slaan.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Advies en reclame
 • Ontwerpen van de nieuwsbrief conform de vereisten
 • Samenstellen van onderwerpen voor de nieuwsbrief op een manier die past bij uw interesses

Abonnees van de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor registratie in dit verband, zoals bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij technische wijzigingen.

Toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een koppeling om uw toestemming in te trekken. Het is ook mogelijk om de registratie op elk gewenst moment direct te beëindigen door DACHSER op de hoogte te stellen van de contactgegevens die in sectie 1 worden vermeld.

5. Nieuwsbrief-tracking

Onze nieuwsbrieven bevatten 'trackingpixels'. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in de e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan DACHSER zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail zijn geopend door betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door DACHSER opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om via de dubbele opt-inprocedure de toestemmingsverklaring die afzonderlijk voor dit doel is afgegeven, in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door DACHSER verwijderd. Een uitschrijving voor de nieuwsbrief wordt door DACHSER automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden gemaakt en opgeslagen. Met behulp van cookies kan DACHSER u gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als de cookie niet is ingesteld. Met cookies kunnen we de gebruikers van onze website herkennen. Gebruikers van websites met cookies hoeven bijvoorbeeld niet telkens hun aanmeldgegevens opnieuw in te voeren wanneer ze de website bezoeken, omdat deze taak wordt overgenomen door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen.

7. Webanalysetool etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. etracker maakt standaard geen gebruik van cookies. Als u expliciet akkoord gaat met het instellen van analysecookies (statistische cookies), worden cookies gebruikt die een statistische analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken, evenals de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of advertenties. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die door etracker worden gegenereerd, worden door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen namens de aanbieder van deze website en zijn daarom onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is onafhankelijk getest en gecertificeerd en ePrivacyseal heeft het keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, punt f) (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de aanmeld- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik plaats en ook een combinatie met andere gegevens of overdracht naar derden vindt niet plaats.

U kunt op elk gewenst moment aangeven dat u niet akkoord gaat met deze gegevensverwerking door op de schuifbalk te klikken. Dit heeft verder geen consequenties. Als er geen schuifbalk wordt weergegeven, betekent dit dat het verzamelen van gegevens al op een andere manier is geblokkeerd.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

8. Podcasthostingdienst Podigee

We gebruiken podcasthostingdienst Podigee van de provider Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlijn, Duitsland. De podcasts worden geladen door Podigee of verzonden via Podigee. 

Het gebruik is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. het belang in een veilige en efficiënte levering, analyse en optimalisatie van ons podcastaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. 

Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatgegevens om het downloaden/opnieuw afspelen van podcasts mogelijk te maken en om statistische gegevens, zoals het aantal keren dat wordt geluisterd, te bepalen. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd door Podigee voordat ze in de database worden opgeslagen, tenzij deze gegevens nodig zijn om de podcasts te leveren. 

Meer informatie en opties voor bezwaar zijn te vinden in het privacybeleid van Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. DACHSER-platform

DACHSER biedt services aan via de tool DACHSER-platform op de website. De kernfuncties van het DACHSER-platform omvatten het online bepalen van vrachtkosten, het registreren van transportorders en het volgen van verzendingen met behulp van Track & Trace.

DACHSER wijst registraties toe aan het DACHSER-platform en de bijbehorende persoonsgegevens die vereist zijn voor de verwerking en het gebruik, aan de bevoegde entiteit binnen de DACHSER Group, in het algemeen de nationale tak van het nationale bedrijf van de aanvrager, en wisselt deze gegevens uit met deze competente entiteit. Registraties en de gegevens die worden gebruikt voor registratie op het DACHSER-platform op de Zwitserse website (www.dachser.com/ch) worden bijvoorbeeld uitgewisseld met het nationale DACHSER-bedrijf in Zwitserland (DACHSER Speidition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale bedrijven in derde landen. De toepassingen van het DACHSER-platform kunnen worden gebruikt door gebruikers met of zonder individuele registratie. Na registratie zal het betreffende nationale bedrijf de gebruiker activeren na succesvolle verificatie. Geregistreerde gebruikers hebben meer "referenties" dan niet-geregistreerde gebruikers, d.w.z. geregistreerde gebruikers hebben toegang tot uitgebreidere services. De persoonsgegevens die naar DACHSER worden verzonden, worden bepaald door het desbetreffende invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt.

Het exclusieve doel van gegevensgebruik bij het gebruik van het DACHSER-platform is het leveren van de bovengenoemde diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij het opstellen of uitvoeren van contracten is art. 6 (1) (b) AVG en in alle andere gevallen is de wettelijke basis de bescherming van legitieme belangen conform art. 6 (1) (f) AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de juridische basis art. 49 (1) (b) AVG.

10. eLogistics

DACHSER biedt diensten aan op zijn website onder de tool eLogistics. De kernfuncties van de eLogistics-portal zijn onder andere het online bepalen van de transportkosten, het registreren van transportorders en het volgen van verzendingen door middel van track & trace.

DACHSER wijst de eLogistics-registraties en bijbehorende persoonsgegevens voor verwerking en gebruik toe aan de bevoegde autoriteit binnen de DACHSER Group, gewoonlijk aan de nationale dochteronderneming in het land van de aanvrager, en wisselt de gegevens uit met laatstgenoemde. Registraties en gegevens die worden gebruikt voor registratie bij eLogistics op de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) worden daarom bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale dochteronderneming van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale dochterondernemingen in derde landen. De toepassingen van eLogistics kunnen worden gebruikt door gebruikers met of zonder individuele registratie. In het geval van een registratie activeert de betreffende nationale dochteronderneming de gebruiker na een succesvolle verificatie. Wanneer gebruikers zijn geregistreerd, zijn er meer "gegevens" beschikbaar in vergelijking met gebruik zonder registratie, d.w.z. dat gebruikers toegang hebben tot uitgebreidere diensten. De persoonsgegevens die naar DACHSER worden verzonden, worden bepaald door het respectievelijke invoermasker dat voor registratie wordt gebruikt.

Het doel waarvoor gegevens worden gebruikt bij toegang tot de diensten van eLogistics, is uitsluitend het leveren van de eerder genoemde diensten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG en in alle andere gevallen de bescherming van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de rechtsgrond artikel 49, lid 1, punt b) van de AVG.

11. Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie eenvoudig gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie die u hebt geopend op de bijbehorende subpagina van onze website. Daarnaast worden de gegevens waarnaar in sectie 2 wordt verwezen, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om vraaggerichte reclame te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. Raadpleeg het privacybeleid van de provider voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de provider van de plug-in.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met Google Maps is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Gegevensoverdracht naar derde landen zonder een adequaatheidsbesluit is gebaseerd op de erkende standaardcontractbepalingen. Meer informatie vindt u hier en hier.

Zie Privacybeleid van Google voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens. 

12. Sociale plug-ins

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van Facebook, Twitter, YouTube, Xing en LinkedIn. Wij gebruiken plug-ins in het bijzonder om u in staat te stellen inhoud op onze website te delen met andere gebruikers van sociale netwerken of om hen naar dergelijke inhoud te verwijzen. U kunt de provider van de desbetreffende plug-in identificeren aan de hand van het logo of de beginletters.

Wanneer u onze website bezoekt, sturen we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de providers van de plug-ins. Als u echter op het gemarkeerde veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks overgedragen aan de provider van de betreffende plug-in en verwerkt door de provider - mogelijk in derde landen, zoals de VS. Nadat u op het veld met de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van de provider van het betreffende sociale netwerk geopend. De gegevens worden overgedragen aan de provider van de desbetreffende plug-in, ongeacht of u een account hebt bij het sociale netwerk van de plug-inprovider. Als u bent aangemeld bij de provider van de plug-in, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de provider.

Wij hebben geen invloed op het type en de reikwijdte van de gegevens die worden verzameld en verwerkt door het gebruik van de plug-ins, noch zijn wij ons bewust van de volledige reikwijdte van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperioden. Volgens de provider van de plug-ins omvatten de verzonden gegevens onder andere informatie over uw browser, de bezochte websites en de datum en tijd van het bezoek. De plug-inproviders verwerken deze informatie bijvoorbeeld om gebruikersprofielen van u te maken en om on-demand advertenties weer te geven. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht op bezwaar maken uit te oefenen moet u contact opnemen met de betreffende provider van de plug-in. Raadpleeg voor meer informatie de internetpagina's en kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectieve providers.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met de sociale plug-ins is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Wanneer u gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn, kunnen gegevens worden overgedragen naar derde landen wereldwijd, zoals de VS. In deze gevallen zorgen we voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om de vereisten van de Europese wetgeving te implementeren. Dit wordt meestal gedaan met geaccepteerde standaardcontractbepalingen en andere geschikte garanties, indien van toepassing.

13. Gegevensoverdracht naar derden

Toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor dienstverleners en contractuele partners die wij gebruiken voor de werking van onze websites. Deze externe leveranciers zijn verplicht om uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij vragen of anderszins in overeenstemming met onze instructies.

Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, zal DACHSER uw persoonsgegevens binnen de DACHSER Group overdragen en doorgeven aan de respectievelijke nationale dochterondernemingen. DACHSER-bedrijven zijn ook gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. DACHSER is verantwoordelijk om u te informeren over uw rechten als betrokkene binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw vragen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens doorsturen naar DACHSER. De andere DACHSER-bedrijven binnen de DACHSER Group, die ook uw persoonsgegevens verwerken, werken met ons samen en ondersteunen ons bij het reageren op dergelijke verzoeken of klachten.

Afgezien van bovenstaande gegevensoverdrachten zullen wij uw persoonsgegevens niet overdragen, verkopen of op de markt brengen aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, de gebruiker van de website.

14. Duur van gegevensopslag

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn verwijderen we routinematig de relevante gegevens, op voorwaarde dat deze niet langer nodig zijn voor het voltooien of het starten van het contract.

Als het doel van de opslag wegvalt of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

15. Uw rechten

Als betrokkene kunt u aanspraak maken op de rechten die zijn uiteengezet in artikelen 15-21 van de AVG tegen DACHSER als aan de daarin opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (artikel 15 van de AVG), rectificatie (artikel 16 van de AVG), verwijdering (artikel 17 van de AVG), beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG), gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (artikel 21 en 22 van de AVG). Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit krachtens artikel 77 van de AVG.

16. Gebruik van Google Ads

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de Google-zoekmachine wanneer gebruikers bepaalde zoektermen invoeren op Google (zoekwoordtargeting). Google Ads is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. We gebruiken Google Ads om het aantal bezoeken aan onze website te meten via de weergave van advertenties in Google Zoeken en om te evalueren welke zoektermen hebben geleid tot de plaatsing van onze advertenties. Het bijhouden van conversies gebeurt uitsluitend met behulp van de cookievrije webanalysetool etracker, die alleen statistische gegevens verzamelt. We maken geen gebruik van de remarketingfunctie en u ontvangt geen verdere reclame van ons nadat u onze website hebt bezocht. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van ons online aanbod en onze marketingmaatregelen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.

 

17. Het gebruik van Brightcove Analytics

Voor zover vrijwillig toestemming is gegeven, die op elk moment kan worden ingetrokken, maken wij op sommige webpagina's gebruik van de dienst “Video Cloud” van Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA (“Brightcove”) om video's aan te bieden en af te spelen. Brightcove neemt de hosting van de video's over en biedt ook de player aan, die op onze website met video's is geïntegreerd. Tijdens de verbinding met de servers van Brightcove (wanneer op de website ingesloten video's door u worden bekeken) maakt de provider gebruik van cookies en verzamelt apparaat-gerelateerde gegevens.

De technologieën van Brightcove worden onder meer gebruikt om u video's van DACHSER voor te stellen die aansluiten bij het thema van de desbetreffende webpagina's. Bovendien kan m.b.v. van Brightcove Analytics de toegang van gebruikers tot de aangeboden video-inhoud worden geanalyseerd om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de website te verbeteren. Hiertoe gebruikt Brightcove cookies en verzamelt het apparaat-gerelateerde gegevens (bv. browserinformatie), waaronder de IP-adressen van gebruikers die toegang hebben tot de aangeboden video-inhoud. Deze worden onmiddellijk na het raadplegen opgeslagen in een gepseudonimiseerde en niet-gepersonaliseerde vorm. Persoonsgegevens van de gebruikers worden doorgaans niet door Brightcove opgeslagen.

U vindt de privacyverklaring van Brightcove hier: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Als wettelijke basis voor het gebruik van Brightcove Analytics geldt de toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 onder a AVG. Tegen het gebruik van de dienst kan worden verzet in de “Privacyinstellingen” zonder dat de website basis functionaliteiten verliest.

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen overeenkomstig art. 44 ff. AVG om een passend niveau van gegevensbescherming in het begunstigde land te waarborgen.

Mededeling inzake gegevensbescherming voor de zakenrelatie

Informatie over gegevensbescherming volgens de artikelen 13 en 14 GDPR

1. Definities
Het privacybeleid van DACHSER Belgium Food Logistics NV/SA en DACHSER Belgium S.A. / N.V.  baseert zich op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt bij de opstellen van de GDPR. Daarom willen wij u verwijzen naar de definities in art. 4 GDPR. De GDPR is hier beschikbaar.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Verantwoordelijke persoon in de zin van de GDPR, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere voorschriften met gegevensbeschermingskarakter is:

DACHSER Belgium Food Logistics NV/SA, Schoondonkweg 13, B – 2830 Willebroek, België, Tel.: +32 56 39 27 00, Fax: +32 56 39 2710, E-mail: dachser.tournai-fl@dachser.com, website: www.dachser.be

DACHSER Belgium S.A. /N.V., Avenue de L’Eau Vive 1, B - 7700 Mouscron, België, Tel.: +32 56 39 2511, Fax: +32 56 34 4132, E-mail: dachser.mouscron@dachser.com, website: www.dachser.be

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verzamelen en gebruiken we de persoonsgegevens van onze zakelijke partners alleen voor zover dit nodig is voor het initiëren van het contract of voor de afwikkeling van onze bestellingen en contracten. Na het vervullen van de contractuele verplichtingen worden gegevens alleen na toestemming verwerkt. Een uitzondering is van toepassing voor gevallen waarin de voorafgaande toestemming om praktische redenen niet kan worden verkregen of wanneer de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan of vereist.

3.2 Behandeling van persoonsgegevens
Het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens is ten strengste verboden, tenzij een wettelijke norm de verwerking van deze gegevens expliciet toestaat. Persoonsgegevens kunnen in principe worden verzameld, verwerkt of gebruikt in overeenstemming met de AVG:

 • In het geval van een bestaande contractuele relatie met de betrokkene.
 • Bij het aangaan van een contract met de betrokkene.
 • Indien en voor zover de betrokkene daarmee heeft ingestemd.

3.3 Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6 lid 1 punt a AVG als juridische basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, geldt art. 6 lid 1 punt b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 lid 1 punt c AVG als juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet opwegen tegen de vroegere belangen, geldt art. 6 lid 1 punt f AVG als juridische basis voor de verwerking.

3.4 Categorieën van betrokken groepen van personen en hun gegevens
Om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren en om aan alle bijbehorende verplichtingen te voldoen, zijn, indien nodig, de volgende categorieën gegevens beschikbaar:

 • Klantgegevens en hun contactpersonen, evenals klantgegevens die door de klant worden doorgegeven voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van het contract en de service aan de klant.
 • Gegevens van dienstverleners, leveranciers en hun contactpersonen voor zover nodig voor het uitvoeren van de opdrachten van klanten, dienstverleners en leveranciers.

Het gebruik van persoonsgegevens en de omvang van de verzamelde gegevens geschiedt volgens de basisregels voor het recht op zelfbeschikking van informatie en andere normen voor gegevensbescherming, met name het beginsel van preventief verbod, doelbinding, transparantie, informatie- en meldingsverplichtingen, de beginselen van mijding van gegevens en gegevensminimalisatie en recht op correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens geschiedt binnen de wettelijk toegestane limieten. Er moet ook rekening worden gehouden met de speciale voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van gevoelige gegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG. In principe kan alleen die informatie worden verwerkt en gebruikt die nodig is voor de uitvoering van de taken van het bedrijf en die rechtstreeks verband houdt met het verwerkingsdoel.

Als andere entiteiten om informatie over de betrokkenen verzoeken, worden deze alleen zonder de toestemming van de betrokkene doorgegeven indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of indien er voor het bedrijf een legitieme reden bestaat en de identiteit van de aanvrager zonder enige twijfel vaststaat.

3.5 Ontvanger van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals dochterondernemingen, partners en onderaannemers, met het oog op het leveren van de vereiste logistieke service. Persoonsgegevens van diegenen die betrokken zijn bij het leveren van de logistieke service kunnen worden doorgegeven aan de opdrachtgever van de logistieke service (bijv. een ontvangstbewijs).

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens nooit aan derden verkocht of anderszins commercieel gebruikt.

3.6 Gegevensoverdracht aan derde landen
Gegevensoverdracht aan derde landen vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van gevraagde logistieke diensten. In het belang van gegevensminimalisatie worden alleen de gegevens die benodigd zijn voor de verzending en levering van de goederen aan klanten van de opdrachtgever overgedragen aan Duitse en buitenlandse bedrijven binnen de DACHSER-groep en aan externe serviceproviders. Gegevensoverdracht aan een derde land zonder een toereikend niveau van gegevensbescherming is mogelijk voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsinstantie, op voorwaarde dat de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.7 Externe dienstverleners/orderverwerking/onderhoud
Met externe dienstverleners bestaan er, voor zover nodig, overeenkomsten in overeenstemming met art. 28 AVG of de EU-modelcontractbepalingen.

3.8 IT Security concept
Naast de technische en organisatorische maatregelen die werden genomen, heeft Dachser ook bijkomende richtlijnen opgesteld vanwege het fundamentele belang van informatiebeveiliging.

Het beheersysteem voor informatiebeveiliging van het hoofdkantoor van DACHSER IT is sinds 2011 gecertificeerd volgens ISO 27001.

3.9 Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Het kan ook worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

4. Rechten van de betrokkene
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:

4.1 Recht op inzage
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking bestaat, kunt u bij de verantwoordelijke inzage vragen in de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief de profilering uit hoofde van art. 22 lid 1 en 4 AVG en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te ontvangen over het feit of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u de passende garanties aanvragen in overeenstemming met art 46 AVG in verband met deze overdracht.

4.2 Recht op rectificatie
U hebt recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

4.3 Recht op beperking van verwerking
U kunt beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

 • indien u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een bepaalde periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 • indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • indien u op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van openbaar belang voor de Unie of een lidstaat.

Indien de verwerking werd beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4.4. Recht op verwijdering van gegevens

4.4.1 Verplichting tot verwijdering
U kunt eisen dat de verantwoordelijke uw persoonsgegevens onverwijld verwijdert, en de verantwoordelijke is verplicht die informatie onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt werden.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a AVG berustte in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking.
 • U maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens moet worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

4.4.2 Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te verwijderen.

4.4.3 Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 punt h en i en art. 9 lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1, voor zover het in a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.5 Recht op informatie
Als u recht heeft op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, dan is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht tegenover de verantwoordelijke om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. U hebt bovendien het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 punt a, of art. 9 lid 2 punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 punt b; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet aangetast worden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4.7 Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

4.8 Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd.

4.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen niet gebaseerd zijn op de in art. 9 lid 1 bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij art. 9 lid 2 punt a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen werden getroffen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

4.10 Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de AVG indruist.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht wordt ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 AVG.