Carrière Mediaroom
fr nl
fr nl

Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons ("DACHSER"). De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of uw telefoonnummer, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke bepalingen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op DACHSER.

Het doel van deze verklaring inzake gegevensbescherming is om u te informeren over het soort, het bereik en de doeleinden van de persoonsgegevens die we verzamelen. Bovendien willen we u op de hoogte houden van uw rechten. Als we u speciale diensten via onze website of elders willen aanbieden en als er geen rechtsgrond voor de noodzakelijke verwerking van de gegevens in dit verband zou zijn, moeten wij uw toestemming verkrijgen.

Rechten van de betrokkenen en het melden van incidenten op het gebied van gegevensbescherming

U kunt uw rechten als betrokkene - zoals het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken - hier online inzien. U kunt incidenten op het gebied van gegevensbescherming, zoals niet-geautoriseerde toegang, verspreiding, verwerking of verlies van persoonsgegevens, hier online melden.

1. Verantwoordelijke kantoor en functionaris voor gegevensverwerking

Het verantwoordelijke kantoor binnen de betekenis van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Duitsland

Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
info@dachser.com
www.dachser.de

De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking van DACHSER SE zijn:

DACHSER SE
Functionaris voor gegevensverwerking
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Registratie van algemene gegevens en informatie

Ledere keer wanneer deze website wordt bezocht, worden er verschillende algemene gegevens en informatie geregistreerd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het is mogelijk dat het volgende wordt geregistreerd: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetsite van waaruit het toegangssysteem toegang heeft tot onze internetsite (referrer genoemd), (4) de subwebsites die naar onze internetsite gelinkt zijn via een toegangssysteem, (5) de datum en het tijdstip waarop de internetsite is bezocht, (6) het internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die fungeren als een reactie op noodsituaties in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie is het voor DACHSER onmogelijk om uw identiteit te bepalen. Er wordt geen profiel opgesteld. De reden dat we deze informatie nodig hebben is eerder om ervoor te zorgen dat we de content van onze website up-to-date houden, dat we de content van onze website en de advertenties hiervoor optimaliseren, dat we de voortdurende functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website garanderen en om ervoor te zorgen dat we de autoriteiten op het gebied van wetshandhaving de nodige informatie kunnen verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

DACHSER analyseert deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie op statistische basis met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We bewaren de anonieme gegevens afzonderlijk van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in de logbestanden van de server. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 f) van de AVG.

3. Gegevensverwerking bij het eerste contact

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in ons profiel vindt. Als u een van deze kanalen gebruikt om contact op te nemen met DACHSER, worden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke informatie die op vrijwillige basis aan DACHSER wordt verstrekt, wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en/of om contact met u op te nemen.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS.

De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

4. Inschrijving voor onze nieuwsbrief

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van DACHSER (bijv. "eLetter") op de website van DACHSER. De persoonsgegevens die worden geregistreerd bij de inschrijving voor de nieuwsbrief van DACHSER zijn te zien op het invoerscherm.

DACHSER gebruikt de nieuwsbrief om regelmatig informatie te verstrekken aan klanten en zakelijke partners over innovaties van onze diensten en productie, actuele persberichten, informatie over ons merk of de huidige content van onze website. De nieuwsbrief kan in principe alleen worden ontvangen door de betrokken persoon als (1) de betrokken persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokken persoon zich heeft geregistreerd voor ontvangst van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in eerste instantie een bevestigingsmail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de betreffende persoon met een “double-opt-in-procedure” voor ontvangst van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient als controle om ervoor te zorgen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 a) van de AVG.

Na registratie voor de nieuwsbrief slaan we het IP-adres op van de internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem van de betreffende persoon op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. De registratie van deze gegevens is vereist om op een later tijdstip het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon te kunnen identificeren en dus ook om de wettelijke bescherming van DACHSER te garanderen. In het kader van het versturen van de nieuwsbrief, machtigt DACHSER het bedrijf Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, voor registratie, verwerking, gebruik en/of opslag van de gegevens als onderdeel van de orderverwerking.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het registratieprocedure voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van de nieuwsbrief
 • Advies en reclame
 • De aan behoefte gerelateerde structuur van de nieuwsbrief
 • Compilatie van de onderwerpen in de nieuwsbrief in overeenstemming met de interesses van de abonnees

Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de diensten of registratie van de nieuwsbrief, over wijzigingen in het aanbod of een aanpassing in de technische omstandigheden.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokken persoon ons heeft gegeven voor de inschrijving van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link om uw toestemming in te trekken. Daarnaast is het ook mogelijk om op elk gewenst moment rechtstreeks bij DACHSER uit te schrijven door een bericht te sturen naar de contactgegevens die onder nummer 1 zijn vermeld.

5. Het traceren van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in het HTML-formaat van dergelijke e-mails wordt ingesloten om het vastleggen en analyseren van een logbestand te vergemakkelijken. Op deze manier kan een statistische analyse van het succes of het falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten trackingpixels kan DACHSER vaststellen of en wanneer een e-mail wordt geopend door een betrokken persoon en welke van de links in de e-mail werden aangeklikt door de betrokken persoon.

De persoonsgegevens die worden geregistreerd via de trackingpixels in de nieuwsbrief worden opgeslagen en geëvalueerd door DACHSER om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokken persoon. Betrokken personen hebben op elk moment het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die via de “double-opt-in-procedure” is gegeven, in te trekken. Als gevolg van het intrekken van de toestemming worden deze persoonsgegevens door DACHSER verwijderd. Het uitschrijven van het abonnement op de nieuwsbrief wordt door DACHSER automatisch als intrekking beschouwd.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een computersysteem worden geplaatst en binnen dat systeem worden opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies kan DACHSER u gebruiksvriendelijke diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als er geen cookies geplaatst zouden worden. Cookies stellen ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. De gebruiker van een website die cookies gebruikt hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij/zij de website bezoekt zijn/haar inloggegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen van de website en de cookie die door de website op het computersysteem is geplaatst.

Onze website maakt gebruik van de technologie van etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met de technologie van etracker worden verzameld worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem zonder de persoonlijk verleende toestemming van de betrokken persoon. Er wordt geen profiel opgesteld. De verzameling en opslag van gegevens kan op elk moment worden geannuleerd voor gebruik in de toekomst.

Opt-out

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment voorkomen door het aanpassen van een bijbehorende instelling van uw internetbrowser en op deze manier op permanente basis het instellen van cookies voorkomen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle standaard internetbrowsers. Als u het plaatsen van cookies in uw internetbrowser uitschakelt, zijn echter voor u in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig beschikbaar. De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG.

7. eLogistics

DACHSER biedt op de website diensten aan onder de toepassing eLogistics. De belangrijkste functies van het portaal eLogistics zijn het online berekenen van verzendkosten, het registreren van transportorders en het traceren van bestellingen door middel van Tracking & Tracing.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS. Gebruikers kunnen de applicaties van eLogistics met of zonder individuele registratie gebruiken. In het geval van registratie activeert de relevante nationale vestiging de gebruiker na succesvolle authenticatie. In het geval van registratie hebben gebruikers meer “referenties” dan in het geval van gebruik zonder registratie, d.w.z. dat de gebruikers ook andere diensten kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die in dit proces aan DACHSER worden doorgestuurd, zijn te zien op het relevante invoerscherm dat voor de registratie werd gebruikt.

De bedoeling achter het gebruik van gegevens bij het gebruik van de diensten van eLogistics is uitsluitend om de genoemde diensten beschikbaar te maken. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

8. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Dit betekent dat we u op de website direct interactieve kaarten kunnen tonen en u in staat stellen om de kaartfuncties eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.

Door het openen van de website ontvangt Google informatie dat u de bijbehorende subsite op onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder nummer 2 worden vermeld verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waardoor u wordt aangemeld of als er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u deze toewijzing aan uw profiel met Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor advertenties, marktonderzoek en/of de aan behoeften gerelateerde structurering van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs bij gebruikers die niet inloggen) om aan behoeften gerelateerde advertenties te bieden en om andere gebruikers in uw sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Google. Meer informatie over de doeleinden en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de serviceprovider van de plug-ins is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de serviceprovider.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van Google Maps wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier en hier te vinden.
 
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google.

9. Sociale plug-ins

We gebruiken op onze website de sociale plug-ins (“plug-ins”) van Facebook, Twitter, YouTube, Xing en LinkedIn. We gebruiken plug-ins met name zodat u de content van onze website kunt delen met andere gebruikers van sociale netwerken of zodat u hen naar deze content kunt verwijzen. U kunt de provider van de relevante plug-in herkennen aan zijn logo of beginletter.

Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de provider van de plug-in. Als u echter op het relevante veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks naar de provider van de relevante plug-in verzonden en in bepaalde omstandigheden door die provider in derde landen zoals de VS verwerkt. Nadat u op een veld van de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de website van de provider van het relevante sociale netwerk geopend. De gegevensoverdracht naar de provider van de relevante plug-in wordt, onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij het sociale netwerk van de genoemde provider van de plug-in, uitgevoerd. Nadat u bent aangemeld bij de provider van de plug-in worden uw gegevens die bij ons zijn geregistreerd, rechtstreeks verzonden naar het account dat u bij de provider van de plug-in hebt.

We hebben geen invloed op het type en bereik van de gegevens die worden verzameld en verwerkt met behulp van de plug-in, noch kennen we het volledige bereik van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperiode. Volgens de informatie van de provider van de plug-in omvatten de verzonden gegevens informatie over uw browser, de websites die u hebt bezocht en de datum en tijd van uw bezoek. De providers van de plug-ins verwerken deze informatie om bijvoorbeeld een gebruikersprofiel aan te maken en om specifieke advertenties voor u te plaatsen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de provider van de plug-in om dit herroepingsrecht af te dwingen. U kunt hierover meer informatie vinden op de internetsites en in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende serviceproviders.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van de sociale plugins is art. 6 lid 1 onder f) AVG. Bij gebruik van de diensten van Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn kunnen gegevens naar derde landen zoals de VS worden overgedragen. In deze gevallen zorgen we voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om aan de vereisten van de Europese wetgeving te voldoen. Dit gebeurt normaal gesproken door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, indien nodig, door middel van andere passende garanties.

10. Gegevensoverdracht aan derden

De toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor serviceproviders en contracterende partijen die we in dienst hebben voor het functioneren van onze website. Deze externe serviceproviders zijn verplicht om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij nodig hebben of voor andere doeleinden in overeenstemming met de instructies.

DACHSER zal uw persoonsgegevens verzenden aan bedrijven binnen de DACHSER-groep voor de doeleinden die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden vermeld en deze doorsturen naar de relevante nationale vestigingen. Er zijn ook bedrijven van DACHSER gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van DACHSER dat u wordt geïnformeerd over uw rechten als betrokken persoon in het kader van de van kracht zijnde wetgeving voor gegevensbescherming. U kunt eventuele vragen of klachten over uw persoonsgegevens aan DACHSER richten. De andere bedrijven van DACHSER die deel uitmaken van de DACHSER-groep, die uw persoonsgegevens ook verwerken, werken met ons samen en ondersteunen ons bij het afhandelen van dergelijke vragen of klachten.

Afgezien van de bovengenoemde gegevensoverdracht, verzenden, verkopen of verhandelen wij uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, of wanneer de verzending is vereist om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen aan u, de gebruiker van onze website, na te komen.

11. Opslagperiode van gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de relevante wettelijke opslagperiode. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen we routinematig alle bijbehorende gegevens voor zover deze niet langer vereist zijn om een contract na te komen of op te stellen.

Als de reden voor opslag niet meer van toepassing is of als de door de Europese regelgevende instantie of een andere relevante wetgever vastgestelde opslagperiode zou vervallen, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

12. Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u ten aanzien van DACHSER aanspraak maken op de rechten zoals uiteengezet in de artikelen 15-21 van de AVG als aan de vereisten die daarin zijn uiteengezet wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (Art. 15 van de AVG), correctie (Art. 16 van de AVG), verwijdering (Art. 17 van de AVG), beperking van verwerking (Art. 18 van de AVG), gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (Art. 21 en 22 van de AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Art. 77 van de AVG.

13. Google Ads

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de resultaten van de Google-zoekmachine wanneer gebruikers bepaalde zoektermen invoeren op Google (keyword targeting). Google Ads is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.5. Wij gebruiken Google Ads om het aantal bezoeken te meten dat naar onze website is gekomen via de weergave van advertenties in Google Search en om te evalueren welke zoektermen hebben geleid tot de plaatsing van onze advertenties. Het bijhouden van conversies gebeurt uitsluitend met het cookievrije webanalyseprogramma etracker, dat alleen statistische gegevens verzamelt. Wij maken geen gebruik van de remarketingfunctie en u ontvangt van ons geen verdere reclame na een bezoek aan onze website. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om ons online aanbod en onze marketingactiviteiten te optimaliseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking.

14. Het gebruik van Brightcove Analytics

Voor zover vrijwillig toestemming is gegeven, die op elk moment kan worden ingetrokken, maken wij op sommige webpagina's gebruik van de dienst “Video Cloud” van Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA (“Brightcove”) om video's aan te bieden en af te spelen. Brightcove neemt de hosting van de video's over en biedt ook de player aan, die op onze website met video's is geïntegreerd. Tijdens de verbinding met de servers van Brightcove (wanneer op de website ingesloten video's door u worden bekeken) maakt de provider gebruik van cookies en verzamelt apparaat-gerelateerde gegevens.

De technologieën van Brightcove worden onder meer gebruikt om u video's van DACHSER voor te stellen die aansluiten bij het thema van de desbetreffende webpagina's. Bovendien kan m.b.v. van Brightcove Analytics de toegang van gebruikers tot de aangeboden video-inhoud worden geanalyseerd om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de website te verbeteren. Hiertoe gebruikt Brightcove cookies en verzamelt het apparaat-gerelateerde gegevens (bv. browserinformatie), waaronder de IP-adressen van gebruikers die toegang hebben tot de aangeboden video-inhoud. Deze worden onmiddellijk na het raadplegen opgeslagen in een gepseudonimiseerde en niet-gepersonaliseerde vorm. Persoonsgegevens van de gebruikers worden doorgaans niet door Brightcove opgeslagen.

U vindt de privacyverklaring van Brightcove hier: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Als wettelijke basis voor het gebruik van Brightcove Analytics geldt de toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 onder a AVG. Tegen het gebruik van de dienst kan worden verzet in de “Privacyinstellingen” zonder dat de website basis functionaliteiten verliest.

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen overeenkomstig art. 44 ff. AVG om een passend niveau van gegevensbescherming in het begunstigde land te waarborgen.

Mededeling inzake gegevensbescherming voor de zakenrelatie

Informatie over gegevensbescherming volgens de artikelen 13 en 14 GDPR

1. Definities
Het privacybeleid van DACHSER Belgium Food Logistics NV/SA en DACHSER Belgium S.A. / N.V.  baseert zich op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt bij de opstellen van de GDPR. Daarom willen wij u verwijzen naar de definities in art. 4 GDPR. De GDPR is hier beschikbaar.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Verantwoordelijke persoon in de zin van de GDPR, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere voorschriften met gegevensbeschermingskarakter is:

DACHSER Belgium Food Logistics NV/SA, Schoondonkweg 13, B – 2830 Willebroek, België, Tel.: +32 56 39 27 00, Fax: +32 56 39 2710, E-mail: dachser.tournai-fl@dachser.com, website: www.dachser.be

DACHSER Belgium S.A. /N.V., Avenue de L’Eau Vive 1, B - 7700 Mouscron, België, Tel.: +32 56 39 2511, Fax: +32 56 34 4132, E-mail: dachser.mouscron@dachser.com, website: www.dachser.be

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verzamelen en gebruiken we de persoonsgegevens van onze zakelijke partners alleen voor zover dit nodig is voor het initiëren van het contract of voor de afwikkeling van onze bestellingen en contracten. Na het vervullen van de contractuele verplichtingen worden gegevens alleen na toestemming verwerkt. Een uitzondering is van toepassing voor gevallen waarin de voorafgaande toestemming om praktische redenen niet kan worden verkregen of wanneer de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan of vereist.

3.2 Behandeling van persoonsgegevens
Het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens is ten strengste verboden, tenzij een wettelijke norm de verwerking van deze gegevens expliciet toestaat. Persoonsgegevens kunnen in principe worden verzameld, verwerkt of gebruikt in overeenstemming met de AVG:

 • In het geval van een bestaande contractuele relatie met de betrokkene.
 • Bij het aangaan van een contract met de betrokkene.
 • Indien en voor zover de betrokkene daarmee heeft ingestemd.

3.3 Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6 lid 1 punt a AVG als juridische basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, geldt art. 6 lid 1 punt b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 lid 1 punt c AVG als juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet opwegen tegen de vroegere belangen, geldt art. 6 lid 1 punt f AVG als juridische basis voor de verwerking.

3.4 Categorieën van betrokken groepen van personen en hun gegevens
Om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren en om aan alle bijbehorende verplichtingen te voldoen, zijn, indien nodig, de volgende categorieën gegevens beschikbaar:

 • Klantgegevens en hun contactpersonen, evenals klantgegevens die door de klant worden doorgegeven voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van het contract en de service aan de klant.
 • Gegevens van dienstverleners, leveranciers en hun contactpersonen voor zover nodig voor het uitvoeren van de opdrachten van klanten, dienstverleners en leveranciers.

Het gebruik van persoonsgegevens en de omvang van de verzamelde gegevens geschiedt volgens de basisregels voor het recht op zelfbeschikking van informatie en andere normen voor gegevensbescherming, met name het beginsel van preventief verbod, doelbinding, transparantie, informatie- en meldingsverplichtingen, de beginselen van mijding van gegevens en gegevensminimalisatie en recht op correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens geschiedt binnen de wettelijk toegestane limieten. Er moet ook rekening worden gehouden met de speciale voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van gevoelige gegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG. In principe kan alleen die informatie worden verwerkt en gebruikt die nodig is voor de uitvoering van de taken van het bedrijf en die rechtstreeks verband houdt met het verwerkingsdoel.

Als andere entiteiten om informatie over de betrokkenen verzoeken, worden deze alleen zonder de toestemming van de betrokkene doorgegeven indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of indien er voor het bedrijf een legitieme reden bestaat en de identiteit van de aanvrager zonder enige twijfel vaststaat.

3.5 Ontvanger van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals dochterondernemingen, partners en onderaannemers, met het oog op het leveren van de vereiste logistieke service. Persoonsgegevens van diegenen die betrokken zijn bij het leveren van de logistieke service kunnen worden doorgegeven aan de opdrachtgever van de logistieke service (bijv. een ontvangstbewijs).

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens nooit aan derden verkocht of anderszins commercieel gebruikt.

3.6 Gegevensoverdracht aan derde landen
Gegevensoverdracht aan derde landen vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van gevraagde logistieke diensten. In het belang van gegevensminimalisatie worden alleen de gegevens die benodigd zijn voor de verzending en levering van de goederen aan klanten van de opdrachtgever overgedragen aan Duitse en buitenlandse bedrijven binnen de DACHSER-groep en aan externe serviceproviders. Gegevensoverdracht aan een derde land zonder een toereikend niveau van gegevensbescherming is mogelijk voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsinstantie, op voorwaarde dat de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.7 Externe dienstverleners/orderverwerking/onderhoud
Met externe dienstverleners bestaan er, voor zover nodig, overeenkomsten in overeenstemming met art. 28 AVG of de EU-modelcontractbepalingen.

3.8 IT Security concept
Naast de technische en organisatorische maatregelen die werden genomen, heeft Dachser ook bijkomende richtlijnen opgesteld vanwege het fundamentele belang van informatiebeveiliging.

Het beheersysteem voor informatiebeveiliging van het hoofdkantoor van DACHSER IT is sinds 2011 gecertificeerd volgens ISO 27001.

3.9 Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Het kan ook worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

4. Rechten van de betrokkene
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:

4.1 Recht op inzage
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking bestaat, kunt u bij de verantwoordelijke inzage vragen in de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief de profilering uit hoofde van art. 22 lid 1 en 4 AVG en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te ontvangen over het feit of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u de passende garanties aanvragen in overeenstemming met art 46 AVG in verband met deze overdracht.

4.2 Recht op rectificatie
U hebt recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

4.3 Recht op beperking van verwerking
U kunt beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

 • indien u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een bepaalde periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 • indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • indien u op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van openbaar belang voor de Unie of een lidstaat.

Indien de verwerking werd beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4.4. Recht op verwijdering van gegevens

4.4.1 Verplichting tot verwijdering
U kunt eisen dat de verantwoordelijke uw persoonsgegevens onverwijld verwijdert, en de verantwoordelijke is verplicht die informatie onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt werden.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a AVG berustte in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking.
 • U maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens moet worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

4.4.2 Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te verwijderen.

4.4.3 Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 punt h en i en art. 9 lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1, voor zover het in a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.5 Recht op informatie
Als u recht heeft op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, dan is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht tegenover de verantwoordelijke om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. U hebt bovendien het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 punt a, of art. 9 lid 2 punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 punt b; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet aangetast worden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4.7 Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

4.8 Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd.

4.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen niet gebaseerd zijn op de in art. 9 lid 1 bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij art. 9 lid 2 punt a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen werden getroffen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

4.10 Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de AVG indruist.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht wordt ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 AVG.