Brexit: de tijd is bijna om

Terwijl politici blijven proberen een oplossing te vinden voor de Brexit-crisis, komt de vertrekdatum steeds dichterbij. Nu is het aan bedrijven om uitvoerig te plannen en voor te bereiden op alle mogelijke uitkomsten. Er is een grote uitdaging: de grensformaliteiten.

Voorbereiden op de Brexit

De bedrijfswereld kijkt met spanning toe wat er zal gebeuren met de lang onderhandelde exitovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Aan welke eisen van het Britse Lagerhuis kan op zo'n korte termijn nog steeds worden voldaan? En zal er aan beide kanten voldoende steun zijn om de overeenkomst te wijzigen? De situatie lijkt ingewikkelder dan ooit en 'we zien wel' is geen werkbare optie meer. "Wij raden onze klanten aan zich voor te bereiden op een harde Brexit", zegt Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe bij Dachser. Mocht het VK op 29 maart de EU verlaten zonder overeenkomst, dan is er geen ontkomen aan lange wachttijden door grenscontroles. Bedrijven met zendingen van en naar het VK moeten daarom goed kijken naar hun logistieke ketens en ervoor zorgen dat ze een overzicht hebben van de ontwikkeling van het volume. Zij moeten de zendingen waar mogelijk consolideren en veiligheidsvoorraden opbouwen om mogelijke wachttijden te vermijden.

De reden hiervoor is dat er grenscontroles moeten worden doorgevoerd voor alle aankomende vrachtwagens. Het zijn de havens van Dover, Calais en de Eurotunnel, waar jaarlijks 1,6 miljoen vrachtwagens doorheen rijden. Die worden het zwaarst worden getroffen. Alternatieve routes voor deze bottlenecks zijn er vrijwel niet. Het lijkt erop dat er geen ontkomen aan files en massale wachttijden is.

29 maart 2019, 23.00 uur in Dover, Engeland. Het zou een vrijdagavond kunnen zijn zoals elke andere. Of het zou een drastisch keerpunt in de geschiedenis van de haven kunnen markeren. Als een goed geoliede machine ontvangt de belangrijkste Roll-on/Roll-off haven van het Verenigd Koninkrijk momenteel tot 10.000 vrachtwagens per dag uit Calais en Duinkerken en stuurt ze door naar bestemmingen over het hele land. In het geval van een harde Brexit kan deze machine tot stilstand komen, van het een op het andere moment.

Maak je klaar voor inklaring

Komt er een harde Brexit, dan zijn vertragingen bij het passeren van de grens een grote uitdaging. Dat is echter niet de enige. De andere uitdaging is de nieuwe bureaucratische barrière voor het goederenvervoer. Een harde Brexit zou automatisch betekenen dat douaneprocedures volgens de WTO-regels worden uitgevoerd. Met name verzenders die nog geen ervaring hebben op het gebied van invoer/uitvoer met niet-EU-landen moeten zich nu al goed voorbereiden om ervoor te zorgen dat hun goederen na eind maart klaar zijn om de grens over te gaan. Zonder de nodige documenten nemen de vertragingen alleen maar toe.
Het is namelijk zo dat Dover en Calais in de huidige plannen aandringen op voorafgaande registratie bij de douane om de grensovergangen zo soepel mogelijk te laten verlopen. In Calais zou een van de mogelijkheden voor de uitvoer van goederen naar het VK zijn om de bestaande uitvoerprocedure te koppelen aan het nummerbord van de vrachtwagen en, indien mogelijk, een Movement Reference Number (MRN) toe te wijzen. Zodra het voertuig zich aan boord van de veerboot of in de Eurotunnel bevindt, wordt het goedgekeurd voor vertrek als het de andere kant van het kanaal bereikt, in een grotendeels geautomatiseerd proces. Controles op de douane-terminal zouden niet langer nodig zijn, behalve voor steekproeven. Een soortgelijk systeem zou mogelijk zijn voor invoer. Het VK is van plan de controles in de havens van binnenkomst te beperken en de Eurotunnel zal de steekproeven verminderen. In deze situatie spelen vooraf uitgegeven douaneregistraties een rol om lange wachttijden in de havens van binnenkomst te voorkomen.

"Dachser kan zijn klanten veel ondersteunen als het gaat om douaneformaliteiten. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van een nauwe samenwerking", legt Vinzenz Hingerl, afdelingshoofd douanezaken bij Dachser, uit. De basisvoorwaarde voor douaneregistratie, zowel in het VK als in de EU, zijn EORI-nummers (Economic Operators 'Registration and Identification) en correcte productclassificaties voor de goederen die worden vervoerd. Deze worden vergezeld door douanegerelateerde handelsdocumenten of commerciële facturen. "Deze kunnen allemaal ruim van tevoren worden voorbereid", gaat Hingerl verder. "Het is ook belangrijk om met handelspartners afspraken maken over de Incoterms die in de toekomst van toepassing zijn. Dit helpt om vertragingen bij de verwerking te voorkomen. De Incoterms bepalen wie de inklaring doet en wie de kosten voor verzending en voor invoerrechten op zich neemt. "Er zijn al details vrijgegeven over het Britse handelstarief (https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto) die in werking zouden treden na een harde Brexit. Dit maakt de berekening van toekomstige douanerechten mogelijk in de aanloop naar de deadline. Dachser medewerkers bieden ondersteuning bij douanezaken met checklists en individuele consulting, zodat wij allemaal zo efficiënt mogelijk werken als het worst-case-scenario werkelijkheid wordt. Wij raden klanten met transporten van en naar het VK aan om nu contact met ons op te nemen. Op dit moment worden zendingen van en naar Ierland over het algemeen via het VK vervoerd, dus ook hier vragen wij u om contact op te nemen met uw Dachser-contactpersoon.

De afgelopen maanden heeft Dachser zich intensief voorbereid op het vertrek van het VK uit de EU. Bij de inklaring kunt u een beroep doen op de expertise en middelen van ons netwerk. Tegelijkertijd investeert Dachser in personeel, opleiding en aanpassing van de IT-infrastructuur. Verdere maatregelen om de mogelijke gevolgen op te vangen richten zich op transportplanning en extra terminals en opslagruimtes.
"Brexit is een uitdaging en Dachser is er klaar voor. Het VK is en blijft een belangrijk onderdeel van ons Europese netwerk. Wij boeken daar een continue groei en ondanks de verstoringen die Brexit zou kunnen veroorzaken, verwachten we dat deze positieve trend zich zal voortzetten voor onze vestigingen in het VK".

DACHSER wereldwijd
Neem contact op