Marktinformatie

Brexit-update: Wat u moet weten

DACHSER informeert u graag over de huidige ontwikkelingen betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Terwijl de handelsbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie traag vorderen, bood de maand juni de laatste gelegenheid voor de Britse regering om de overgangsperiode, die momenteel beperkt is tot 31 december 2020, te verlengen. Aangezien er geen verzoek om verlenging is ingediend, ligt de nadruk nu op een geleidelijke invoering van douanecontroles in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021. De overgangsperiode is bedoeld om handelaren in staat te stellen zich te herstellen van de gevolgen van COVID-19 en zich voor te bereiden op de nieuwe eisen. Het Verenigd Koninkrijk zal tegen 1 juli 2021 aan zijn grenzen volledige douanecontrole worden onderworpen.

Eerder dit jaar heeft de Britse regering stappen ondernomen om bepaalde douanevrijstellingen op te heffen, waaronder de vereenvoudigde overgangsprocedures (TSP) en de verschuiving van de omzetbelasting bij invoer (PVA). De Britse regering heeft echter ingezien dat vanaf 1 januari 2021, in ieder geval tijdelijk, bepaalde tariefverlagingen ook nodig zullen zijn.

De mogelijkheid om de omzetbelasting bij invoer te verschuiven wordt dus weer ingevoerd. Daarnaast zal er gedurende een overgangsperiode een douaneregeling zijn die het mogelijk maakt om de ingevoerde goederen binnen een periode van zes maanden aan te geven door ze in de boekhouding op te nemen in plaats van direct bij invoer. Deze procedure staat bekend als de "Uitgestelde aangifte".

Van 17 tot 18 oktober 2020 vindt er een EU-topconferentie plaats voor de slotonderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU. Op 19 oktober 2020 zouden de resultaten van een "deal of no-deal" scenario beschikbaar moeten zijn. 

Ongeacht het resultaat van de besprekingen wordt verwacht dat vanaf januari 2021 alle goederen die naar en uit het Verenigd Koninkrijk worden getransporteerd, een tariefbehandeling zullen moeten krijgen, maar dan wel tijdens de hierboven beschreven overgangsperiode in het kader van een proces dat per productgroep is onderverdeeld.

De onderstaande link brengt u naar een tool die de te ondernemen acties voor u beschrijft.

https://www.gov.uk/transition

De Britse regering heeft ook details gepubliceerd over hoe u zich als importeur en als exporteur van/naar het Verenigd Koninkrijk kunt voorbereiden, deze kunnen worden bekeken via de onderstaande links: 

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Meer informatie vindt u in het onderstaande document.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw DACHSER contactpersoon.

Aanvullende informatie over belangrijke maatregelen PDF (0,04 MB)
Contact Sebastiaan Hes