Chemie en logistiek moeten samen doelstellingen bepalen

Micheal Kriegel – Department Head DACHSER Chem Logistics</span>

Eind 2022 werd de studie ‘Procurement of logistics services in the chemical industry’ gepubliceerd. De studie laat zien hoe logistiek een concurrentiefactor kan worden voor chemische bedrijven en geeft concrete aanbevelingen voor inkoop. In dit interview met Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, geeft hij zijn kijk op de resultaten van de studie vanuit het perspectief van een logistiek dienstverlener.

Mr. Kriegel, u steunde de studie via DACHSER Chem Logistics. Waarom koos u 2022 als het moment voor de studie?

In de afgelopen drie jaar zijn de supply chains op verschillende niveaus kwetsbaarder en complexer geworden. Vandaag de dag is veerkracht aan de orde om supply chains aan te passen aan volatiele economische en geopolitieke omstandigheden. Om veerkrachtiger te worden, moeten klanten en logistiek dienstverleners intensiever samenwerken. Alleen door nauw overleg kunnen logistiek dienstverleners immers de individuele behoeften van de klanten begrijpen en samen oplossingen op maat ontwikkelen voor complexe supply chains.

Waarom is een studie over de inkoop van logistieke diensten in het bijzonder belangrijk voor chemische bedrijven?

De chemische industrie stelt de logistiek voor bijzondere uitdagingen. Veiligheid en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit, aangezien de vracht gevaarlijke goederen kan bevatten. Volgens de resultaten van de studie hebben inkopers specifieke knowhow nodig wanneer zij logistieke diensten in de chemische industrie inkopen. Bovendien moeten zij zich bewust zijn van het transportvolume en de omvang van de zendingen. Het generieke inkoopproces dat in de studie wordt beschreven, dat fungeert als hulpmiddel bij de besluitvorming en zich richt op alle betrokkenen binnen en buiten een bedrijf, komt dan ook precies op het juiste moment.

Waarmee moet rekening worden gehouden bij de inkoop van logistieke diensten in tijden van kwetsbare supply chains?

De kosten van logistiek zijn sterk gestegen, niet alleen door de hogere energieprijzen maar ook door het toenemende chauffeurstekort en het huidige tekort aan grondstoffen. Daarom is het des te belangrijker dat de logistiek een betrouwbare partner van de industrie blijft en de goederenstroom in stand houdt, zelfs wanneer de druk op de kosten hoog is. Daarom investeren logistiek dienstverleners massaal in digitale technologieën die de supply chain transparanter en efficiënter maken.

Met deze verschuiving van kostenfactor naar succesfactor is een nieuwe kwaliteit van relatie vereist. En dus wordt van de inkoop gevraagd verder te kijken dan alleen naar de prijs bij het overwegen van logistiek. De studie laat zien wat we ook in de praktijk zien: kwaliteit en het gezamenlijk bepalen van doelstellingen zijn doorslaggevend. Pure inkoopkosten weerspiegelen niet de totale kosten als bijvoorbeeld het transport niet volgens plan kan worden uitgevoerd.

Bij het inkopen van logistieke processen moeten bedrijven flexibel blijven, zodat zij indien nodig kunnen reageren op veranderingen in de supply chains. Tegelijkertijd moeten de klant en de logistiek dienstverlener nauw met elkaar in contact blijven. Wanneer beide partijen zich hiervan bewust zijn, wordt de basis gelegd voor gezamenlijk succes - zelfs in tijden van zeer kwetsbare supply chains.

Stuur een e-mail naar marketing.benelux@dachser.com als u een samenvatting van de studie wenst te ontvangen.

Interview with: Micheal Kriegel

Department Head DACHSER Chem Logistics

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder