Emissieberekeningen met DACHSER Air & Sea Logistics

Sinds enkele jaren stelt DACHSER Air & Sea Logistics een zogenaamde CO-voetafdruk (berekening van de CO-balans) van vrachtvervoer op. Deze transportberekeningen worden vervolgens samengevat in emissierapporten. Het opstellen van deze rapporten is een dienst die wereldwijd wordt aangeboden aan klanten van DACHSER Air & Sea Logistics en is afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Het primaire energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en diverse luchtverontreinigende stoffen worden berekend op het niveau van de zending. Dit kan ook worden uitgesplitst naar afzonderlijke transportsecties. Op deze manier kunnen transport gerelateerde CO-voetafdrukken worden berekend voor de complete transportketen, inclusief het voortransport, het hoofdvervoer en het vervolgvervoer.

DACHSER gebruikt voor de berekeningen een emissiecalculator, die voldoet aan alle eisen van de Europese norm voor de berekening van broeikasgasemissies van personen- en goederenvervoer (EN 16258). Een ander voordeel van de emissiecalculator is dat de berekeningsprocessen via een XML-interface naar ons Othello-transportmanagementsysteem worden geautomatiseerd. Hierdoor kunnen de emissierapporten volledig automatisch worden gegenereerd.

De emissieberekening draagt bij aan het bepalen van het primaire energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van de transporten. Daarbij is deze informatie essentieel voor het ontwikkelen van de nodige maatregelen om de uitstoot te verminderen. Daarom is het, naast de berekeningen, ook belangrijk om onze klanten te kunnen voorzien van verdere handvatten voor beslissingen over emissiereductie. Daarom ontvangen klanten op verzoek gesimuleerde berekeningen van alternatieve transportmiddelen en bundelstrategieën.

Naast een vergelijking van de klassieke transportmiddelen door de lucht en over zee wordt ook het alternatief van het spoorvervoer (zie DACHSER Rail Services) voor klanten belicht. 

Als u vragen heeft over onze emissiecalculator, neem dan contact op met uw DACHSER-contactpersoon.

Contact Sebastiaan Hes