Maken EDI en MFT internationaal transport mogelijk?

Tegenwoordig draait het allemaal om data. Termen zoals EDI en MFT worden vaak gebruikt in de logistieke context. Maar is een investering in EDI-infrastructuur een overweging waard?

Maken EDI en MFT internationaal transport mogelijk?

EDI (Electronic Data Interchange) kan worden gedefinieerd als de overdracht van gestructureerde gegevens van het ene computersysteem naar het andere met behulp van gestandaardiseerde berichtindeling, zonder menselijke tussenkomst. EDI stelt bedrijven in staat om elektronisch informatie uit te wisselen. MFT (Managed File Transfer) is een subcategorie van EDI. In tegenstelling tot EDI zetten de MFT-processen geen gegevens om, maar sturen deze door van het ene computersysteem naar het andere, b.v. documenten zoals pakbonnen. EDI brengt veel voordelen met zich mee voor operationele en strategische zaken, vooral met betrekking tot de sleutelfactoren kwaliteit, tijd en kosten.

DACHSER zorgt voor kwaliteit met behulp van de gegevens die door de klant zijn ingevoerd om onjuiste invoer en interpretaties te voorkomen. Bovendien maakt het bedrijf gebruik van de eigen referentienummers van de klant om identificatie te vergemakkelijken en voert het automatische plausibiliteitscontroles uit op de geldigheid van producten en het dupliceren van ordernummers.

DACHSER EDI maakt het ook mogelijk om bedrijfsprocessen te versnellen wanneer de gegevens al vóór de goederen op de bestemming aankomen. Dit leidt tot een eerdere beschikking, kennisgeving en verzending. Omdat gegevensinvoer, papierwerk en foutafhandeling enorm worden verminderd, kunnen zowel de klant als DACHSER de kosten verlagen: een win-win situatie.

Een efficiënt, vraaggestuurd supply chain management

DACHSER biedt zijn klanten een groot aantal standaardgegevensformaten en communicatietypen voor het instellen van EDI-interfaces. De klant kan zelf kiezen welk gegevensformaat en welk communicatietype hij verkiest. Als het voor de klant niet mogelijk is om een ​​van de aanbevolen gegevensindelingen te implementeren, biedt DACHSER een consultingservice om een ​​klantspecifieke oplossing te vinden.

Bovenal verzekert EDI een efficiënt, vraaggestuurd supply chain management dat een hoogwaardige service voor de eindklant bevordert.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op