Samen in actie voor het klimaat 

Duurzaamheid en klimaatbescherming maken onlosmakelijk deel uit van de bedrijfscultuur van DACHSER. Duurzame energie, elektrisch rijden en in het bijzonder de ontwikkeling van emissievrije supply chains voor Europese steden spelen hierbij een belangrijke rol. Dit gaat gepaard met een combinatie van leerprocessen en persoonlijke ‘aha’-momenten.

Praktische test: Laadinfrastructuur en laadbeheer
Praktische test: Laadinfrastructuur en laadbeheer

Hendrik schakelt achteruit. Hij manoeuvreert de ‘Bigster’ naar de pallet, schuift de vork eronder en tilt de lading geruisloos op. De goederen worden snel vastgezet, de aflevergegevens worden ingescand en weg is hij. De Bigster is een cargo fiets die is ontworpen door Roc-Ket Cargo Bikes GmbH in het Duitse Freiburg en is voorzien van de kenmerkende geelblauwe kleurstelling van DACHSER.   

Roc-Ket Cargo Bikes GmbH is een fietsenfabrikant die gespecialiseerd is in het transport van de laatste kilometers in de binnenstad. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Neulindenstrasse vlakbij het voormalige goederenstation, waar het een microhub beheert voor pakket- en groupageafhandeling namens klanten zoals DACHSER bestemd voor het centrum van Freiburg. Hendrik trapt op de pedalen, met motorische ondersteuning, naar een bankkantoor iets minder dan twee kilometer verderop, vlakbij het treinstation. De bank verwacht de zending marketingmateriaal al. Hoewel (of misschien wel omdat) Freiburg wordt beschouwd als de fietshoofdstad van Duitsland, trekt de cargofiets altijd verbaasde blikken van voorbijgangers. "Dat is echt cool," zegt een jongen die het bankgebouw verlaat voor zijn pauze, als Hendrik met zijn pallet voorbij rijdt.

Op deze manier levert DACHSER ruim 2 ton goederen per dag aan klanten in het centrum van Freiburg. De cargofietsen, inclusief die van Hendrik, zijn speciaal ontworpen voor zwaardere ladingen. "We bouwen onze cargofietsen met banden, velgen, spaken en remmen zoals die op bromfietsen worden gebruikt. De motor heeft een vermogen van 400 tot 600 watt en kan ook in zijn achteruit. Dat is zeker een grote hulp als je tot 250 kilo vracht moet laden," zegt Roc-Ket oprichter en Managing Director Thomas Ketterer. "Onze elektrische fietsen bieden alleen motorondersteuning tijdens het trappen en hebben een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur, zelfs bergafwaarts. Daardoor zijn ze toegestaan op fietspaden, wat betekent dat verkeersopstoppingen voor ons geen probleem zijn bij leveringen in de binnenstad." 

Terwijl Hendrik de 135 kilo zware pallet met marketingmateriaal aflevert, zijn andere zendingen van DACHSER bij de microhub aangekomen via een geel-blauwe eCanter, de volledig elektrische 7,5-tons e-truck FUSO, een dochtermaatschappij van Mercedes. Deze vrachtwagen verzorgt een shuttledienst vanaf DACHSER's logistieke centrum in Freiburg in het industriepark Breisgau, zo'n 30 kilometer verderop, om ervoor te zorgen dat de overslagloods in de binnenstad van 150 m² continu wordt voorzien van nieuwe orders.  

DACHSER heeft een manier ontwikkeld om batterij-elektrische vrachtwagens en bestelwagens in te zetten in combinatie met elektrisch ondersteunde cargofietsen en StreetScooters, zodat de levering in gedefinieerde binnenstedelijke gebieden volledig emissievrij is. Dit concept is bekend onder de merknaam DACHSER Emission-Free Delivery en wordt nu regelmatig toegepast in de divisie Road Logistics in 13 steden in Europa.

Klaar voor de mobiliteitstransitie

"Klimaatbescherming is in allerlei vormen een vast onderdeel geworden van onze bedrijfsstrategie en -management. Op deze manier blijven we trouw aan hoe we onszelf zien en nemen we onze verantwoordelijkheid", zegt DACHSER CEO Burkhard Eling. "DACHSER ziet duurzaamheid en klimaatbescherming als essentiële taken binnen zijn inclusieve verantwoordelijkheid als bedrijf voor de maatschappij en het milieu. En het is vanwege deze sterke overtuiging dat we de klimaatdoelstellingen wereldwijd ondersteunen door middel van een uitgebreide klimaatbeschermingsstrategie." Op korte termijn ligt de focus van het strategische programma voor klimaatbescherming van DACHSER op het ontwikkelen en realiseren van verschillende maatregelen in vier gedefinieerde actiegebieden: energiezuinigheid, procesefficiëntie, onderzoek en innovatie, maar ook maatschappelijke betrokkenheid buiten het DACHSER-bedrijfsmodel (Corporate Citizen+). "Tegelijkertijd passen we ons bedrijfsmodel aan om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van onze klanten en aan het geldende wettelijke kader", legt Eling uit. "Op deze manier zijn duurzaamheid en klimaatbescherming altijd herkenbaar als vast onderdeel van de bedrijfscultuur van DACHSER."  

En de uitdagingen die gepaard gaan met actieve klimaatbescherming zijn al volop aanwezig in de dagelijkse logistieke activiteiten. "We verwachten dat het stedelijk wegtransport de komende jaren zal verschuiven naar emissievrije vrachtwagens. We treffen nu al belangrijke voorbereidingen op onze DACHSER Emission-Free Delivery locaties voor deze ingrijpende transformatie, die de kwaliteit van leven zal verbeteren, vooral in drukke stadscentra", legt Alexander Tonn, COO Road Logistics bij DACHSER, uit. "Emissievrije bezorging in bepaalde gebieden in de binnenstad is een belangrijke bijdrage voor het bevorderen van elektrisch rijden bij DACHSER. Het speelt ook een cruciale rol in het optimaal voorbereiden van het bedrijf en onze klanten op de verboden op brandstofvoertuigen die gepland zijn of al van kracht zijn in grotere stedelijke gebieden." 

Op dit moment verzorgt DACHSER emissievrije bezorging van niet-gekoelde groupagezendingen in vastgestelde stadscentra van 13 Europese stedelijke regio's: naast Freiburg, de grote Duitse steden Berlijn, Dortmund, Hamburg, München en Stuttgart, plus Kopenhagen, Madrid, Oslo, Parijs, Porto, Praag en Straatsburg. Tegen 2025 zullen nog elf grote Europese steden volgen.

Als onderdeel van het strategische focusprogramma voor klimaatbescherming van DACHSER test het bedrijf op verschillende niveaus de proces- en energie-efficiëntie in zijn activiteiten en faciliteiten. Het onderzoekt ook onderzoek en innovaties die emissievrije voertuigen en duurzame energie bevorderen. Daarnaast gaat de maatschappelijke betrokkenheid verder dan de grenzen van het bedrijf en zijn hoofdactiviteiten.

In de uitvoerende afdeling onder leiding van Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO), wordt het strategische focusprogramma Klimaatbescherming geleid door Andre Kranke als Head of Corporate Research & Development. "Als onderdeel van de klimaatbeschermingsstrategie bereidt DACHSER zich voor op het bereiken van de langetermijndoelstelling van netto-nul-emissies. De kerncomponent hierbij is het ontwerp van de transformatie naar emissievrije voertuigen en het gebruik van duurzame energie," zegt Kranke. "Terwijl krachtige elektrische vrachwagens nu beschikbaar zijn als productievoertuig in de stadslogistiek, zijn er nog veel onbeantwoorde vragen en obstakels te overwinnen in het langeafstandstransport." Daarom heeft DACHSER begin 2022 speciale e-mobility locaties opgericht in Freiburg, Hamburg en Malsch bij Karlsruhe om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. "We ontwikkelen het basisconcept van elektrisch rijden op deze locaties, zodat we het vervolgens kunnen uitrollen naar al onze Europese vestigingen", legt Kranke het plan uit. De focus ligt op elektrische vrachtwagens en auto's en hun laadsystemen, het gebruik en de zelfopwekking van duurzame energie en slim stroom- en laadbeheer. DACHSER test ook waterstoftrucks en de infrastructuur om ze bij te tanken. 

Michael Gaudlitz, General Manager van DACHSER's logistieke centrum in Freiburg, is enthousiast over het project. Hij en zijn team behoren tot de pioniers van e-mobility in het DACHSER-netwerk. "We zijn hier al in 2017 begonnen, samen met Roc-Ket, met leveringen aan het stadscentrum, onder andere met elektrische cargofietsen. In 2019 voegde DACHSER een eCanter toe, een prototype voor een elektrische vrachtwagen van 7,5 ton met een bereik van ongeveer 100 kilometer. Sindsdien zijn we onze elektrische vloot blijven uitbreiden." Zo heeft de eCanter in het wagenpark van de vestiging in Freiburg onlangs ‘versterking’ gekregen in de vorm van drie 16-tons e-trucks van Renault.  

Een van de chauffeurs is Rafiullah Faqiri, een 23-jarige professionele DACHSER-chauffeur die door iedereen Rafi wordt genoemd. Hij rijdt al elektrische voertuigen voor DACHSER sinds zijn stage. "Elektrisch rijden is heel anders dan rijden met dieseltrucks: veel stiller, veel relaxter en toch veel dynamischer", zegt Rafi. "En waar we deze voertuigen ook naartoe brengen, we worden met enthousiasme ontvangen voor het leveren met e-trucks."

Een wagenpark met toekomst
Een wagenpark met toekomst

Leuke e-mobility

Freiburg maakt bewust gebruik van de allure van e-mobility om de carrière van beroepschauffeur aantrekkelijker te maken: "Vanaf het begin willen we onze leerlingen kennis laten maken met nieuwe technologie en daarmee met de toekomst van de stadslogistiek," zegt Rolf Hügel, Operations Manager Inbound bij DACHSER's logistieke centrum in Freiburg. "Onze chauffeurs moeten plezier hebben in hun werk - en ook een beetje trots kunnen zijn dat hun inspanningen bijdragen aan een mooie toekomst."

Rafi vertelt dat het besturen van een e-truck ook een vaardigheid is die geleerd moet worden. Voor hem betekent dit zaken als het plannen van routes met de planningsafdeling en het wagenparkbeheer, zodat de accu altijd kan worden opgeladen bij de DACHSER-vestiging. "Het is bijna onmogelijk om ergens onderweg een snellaadstation te vinden", zegt de jonge beroepschauffeur. "Maar ik ben nog nooit gestrand. Op een gegeven moment ken je gewoon de mogelijkheden en beperkingen van de auto door en door."

Toch zijn er uitdagingen genoeg om elektrisch rijden in de dagelijkse logistiek te integreren. "De lancering van nieuwe technologieën brengt altijd kinderziektes met zich mee. We hebben bijvoorbeeld te maken gehad met anticiperend, energiezuinig rijden, het correct opladen van batterijen en de ontwikkeling van een geschikte, krachtige oplaadinfrastructuur. Iedereen die erbij betrokken was moest door een leerproces", herinnert Gaudlitz zich. 

Profiteer van de ervaring

Een voorbeeld van deze ‘al doende leert men’ benadering is Rolf Hügel, die vandaag de dag een sleutelrol speelt bij het toezicht houden op de operationele kant van de e-mobility locatie in Freiburg. "Elektriciteit is een wetenschap op zich," zegt Hügel, een opgeleide logistiek specialist. "In het begin vond ik het een beetje moeilijk om meteen het verschil te zien tussen de wisselstroom (AC) die uit het stopcontact komt en de gelijkstroom (DC) uit batterijen, zowel oplaadbaar als regulier. De technische afdeling moest geduld met me hebben," zegt hij met een knipoog. "Maar net als veel anderen op onze vestiging, dook ik erin en wilde ik gewoon zo veel mogelijk weten over e-mobiliteit, zo gedetailleerd mogelijk. Nu ben ik bekend met de belangrijkste onderwerpen en door aantekeningen te vergelijken met onze elektriciens en constructie-experts krijg ik een idee van wat wel en niet werkt in de dagelijkse werkzaamheden van DACHSER. Ik geniet hier enorm van."

De eCanter in de vloot van Freiburg is een perfect voorbeeld van learning on the job. Hügel vertelt hoe in 2019, toen DACHSER dit voertuig in gebruik nam, de servicepartners van het bedrijf weinig tot geen ervaring hadden met het onderhoud en de reparatie van elektrische trucks. Er was ook een gebrek aan hoogspanningsmonteurs in de werkplaatsen van DACHSER die gekwalificeerd waren om aan elektrische vrachtwagens te werken. "In het begin moesten we een serviceteam speciaal voor reparaties aan de eCanter uit Japan laten overvliegen, waardoor het werk erg veel tijd in beslag nam. Dat was een deel van het leerproces voor alle betrokkenen," zegt Hügel. "Ondertussen hebben we ons netwerk van werkplaatsen aanzienlijk uitgebreid, hebben we de reparatie- en onderhoudscycli onder controle gekregen en profiteren we van de grote hoeveelheid ervaring die we al hebben opgedaan bij het uitbreiden van de energievoorziening en laadinfrastructuur."

Teamwork: Rolf Hügel (2e van links) en zijn teams van chauffeurs
Teamwork: Rolf Hügel (2e van links) en zijn teams van chauffeurs

Klaar voor de volgende stap

"Als e-mobility locatie in het DACHSER-netwerk willen we nu de volgende stap zetten naar klimaatbescherming hier in Freiburg," zegt General Manager Gaudlitz. "Dit betekent dat we ons elektrische wagenpark aanzienlijk moeten uitbreiden en de infrastructuur hierop moeten aanpassen." Naast de eCanter en de drie 16-tons Renault-trucks zullen er begin 2024 twee distributievoertuigen, een overslagvoertuig en drie 40-tons trekkers aan het wagenpark worden toegevoegd. In 2025 komen daar nog eens twee grote trekkers, drie wissellaadbakken en een elektrisch overslagvoertuig bij.

"Om een vloot van in totaal 16 e-trucks te laten rijden, hebben we veel elektriciteit nodig," zegt Gaudlitz. "Daarom investeren we hier in Freiburg in vijf extra snellaadstations, tien wandladers voor de vrachtwagens van de vestiging en een extra transformatorstation. We installeren zonnepanelen op het terminalgebouw en schaffen accu’s aan om piekbelastingen op te vangen wanneer de vraag naar elektriciteit en opladen hoog is." 

Gaudlitz wijst er echter op dat de vestiging een dergelijke onderneming niet alleen aan zou kunnen: "De uitbreiding van emissievrije levering is een taak die moet worden gedeeld door een sterk netwerk. Daarom staan we in nauw contact met andere vestigingen en de specialisten van het hoofdkantoor in Kempten." DACHSER ondersteunt de investeringen van de vestiging met middelen uit het projectbudget voor klimaatbescherming, maar ook met veel netwerkkennis. Zo hebben leden van het team uit Freiburg onlangs om de tafel gezeten met de bouwafdeling in Kempten om alle technische en bouwkundige uitdagingen te bespreken die komen kijken bij de aanstaande uitbreiding van de laadinfrastructuur. "We zijn niet alleen gefocust op het bevorderen van onze eigen vestiging; het gaat veel meer om het bereiken van kwaliteit voor het netwerk," benadrukt Gaudlitz. "Daarom delen we regelmatig onze kennis en al onze ervaring met de projectmanagers op het hoofdkantoor van DACHSER en met andere vestigingen van DACHSER. Op deze manier is iedereen een winnaar." 

Ondertussen, in het centrum van Freiburg, is Hendrik terug aangekomen bij de microhub in de Neulindenstrasse nadat hij zijn route met de Bigster heeft voltooid. Rafi heeft net een nieuwe levering uitgeladen voor zijn collega's en hun cargofietsen. Terwijl de gegevensoverdracht van de vracht loopt, hebben de DACHSER-chauffeurs een paar minuten om te kletsen. "Werk moet leuk zijn," zegt Rafi en voegt er vrolijk aan toe: "Het is al genoeg als onze voertuigen energie krijgen." Kort daarna zijn ze allebei weer op weg.            

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Chloé Bracaval