Stichting Open Logistics opgericht

Vrijdag 22 oktober hebben DACHSER, DB Schenker, Duisport en Rhenus in Berlijn de Open Logistics Foundation opgericht. Het doel van de non-profit stichting is om een Europese open-source community op te bouwen met als doel digitalisering in logistiek en supply chain management te bevorderen op basis van open source en logistieke processen te standaardiseren. Niet alleen is een dergelijk technologie-initiatief tot dusver uniek in de logistiek, de oprichters nemen ook een voortrekkersrol op zich wat betreft de toekomstige thema’s van open source.

Stichting Open Logistics opgericht
Stichting Open Logistics opgericht

"We willen samen de digitalisering van de logistiek verder brengen. Daarom is open source een belangrijke succesfactor voor de hele logistieke sector en tegelijkertijd een stimulans voor het creëren van op elkaar afgestemde processen in digitale supply chains. Wij beschouwen de Open Logistics Foundation als de eerste stap naar een platformeconomie op basis van Europese rechtsnormen en -waarden. Het is zowel een begin als een oproep aan de logistieke sector om samen na te denken over technologie en processen en actief deel te nemen aan de open-source community", verklaarden de oprichters gezamenlijk. Nu gaat het erom open source in de logistieke sector te integreren en de interne structuren te implementeren om met de bijbehorende hard- en software te kunnen werken.

De stichting richt zich tot alle logistiek gerelateerde bedrijven en hun IT-ontwikkelaars. Via de eveneens in Berlijn opgerichte financieringsvereniging Open Logistics e.V. staat de stichting open voor nieuwe leden uit alle sectoren van de logistiek, variërend van industrie, detailhandel en dienstverlening tot expediteurs en politieke organisaties. Een groot aantal bedrijven hebben reeds hun deelname aan de financieringsvereniging aangekondigd, waaronder AEB, BLG Logistics Group, GS1 Germany, Lobster Logistics Cloud en de in Bochum gevestigde Setlog Holding, maar ook ondernemingen zoals het Fraunhofer-Gesellschaft.

De kern van het werk van de stichting is het beheren van de zogenaamde Open Logistics Repository, een technisch platform waarop software- en hardware-interfaces referentie-implementaties en componenten beschikbaar worden gesteld als open source onder een vrije licentie (permissive license). Alle hulpmiddelen en componenten zullen zonder beperking gratis beschikbaar zijn voor commerciële toepassingen om een brede acceptatie binnen de logistieke sector te bewerkstelligen. Bedrijven kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om hun platformen uit te breiden of om sneller nieuwe producten en bedrijfsmodellen op te zetten. De open-sourcebenadering garandeert een open standaard voor het digitaliseren van logistieke processen en biedt tegelijk een aanzienlijke mate van flexibiliteit voor individuele aanpassingen. Bedrijven die open source gebruiken zijn doorgaans productiever, verlagen de kosten en voorkomen dat ze gebonden zijn aan software waaraan exclusieve auteursrechten verbonden zijn. Een ander voordeel is dat de softwareoplossingen niet geïsoleerd zijn, maar dat alle componenten met elkaar compatibel zijn, waardoor digitale netwerken over de bedrijfsgrenzen heen gemakkelijker worden.

Intelligent logistics is gebaseerd op high-performance IT-systemen. Dit principe geldt bij DACHSER al vele decennia en zal dat zeker blijven. Het heeft echter nauwelijks zin om elke regel code in een standaardapplicatie zelf te programmeren. Dat is niet rendabel en levert geen concurrentievoordeel op

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO), DACHSER SE

Tot de belangrijkste taken van de stichting behoort ook het identificeren van samenwerkingsprojecten die in de databank moeten worden opgenomen. Het bewaakt de kwaliteit van de open source software en garandeert neutraliteit bij de ontwikkeling ervan. Bovendien biedt de stichting bedrijven ook opleidingen aan over het gebruik van het platform.

De oprichtingsfase van het platform zal in het komende jaar plaatsvinden. In Berlijn zijn al enkele open-sourceprojecten genoemd, bijvoorbeeld de eerste open-source digitale vrachtbrief (eCMR), evenals implementaties voor de digitale uitwisseling van pallets of de AGV-interface VDA 5050. In de toekomst zullen nog meer ontwikkelingen uit de community worden toegevoegd.

Bij de oprichting van de stichting werden de volgende bestuursleden benoemd. Jochen Thewes (voorzitter), CEO van DB Schenker, Dr. Stephan Peters (vice-voorzitter), lid van de raad van bestuur van Rhenus, en Stefan Hohm (vice-voorzitter), CDO van DACHSER, werden gekozen tot lid van de raad van bestuur. De adviesraad bestaat uit Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel (voorzitter), Managing Director van het Fraunhofer IML, en Markus Bangen, CEO van Duisport, alsmede Jakub Piotrowski CIO/CDO van BLG Logistics Group.

Intelligent logistics is gebaseerd op high-performance IT-systemen

"Dit principe geldt bij DACHSER al vele decennia en zal dat zeker blijven. Het heeft echter nauwelijks zin om elke regel code in een standaardapplicatie zelf te programmeren. Dat is niet rendabel en levert geen concurrentievoordeel op", zegt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) van DACHSER en vice-voorzitter van de Open Logistics Foundation. "Integendeel, vaak verhindert het zelfs het pragmatisch netwerken van partners en klanten. Daarom is het voor alle partijen in de supply chain voordelig als in de toekomst geselecteerde softwarecomponenten als open-source-elementen voor iedereen gratis beschikbaar zijn en via een neutrale instantie voortdurend worden geactualiseerd. Open source wordt zo weer een belangrijke concurrentiefactor, en daarom hebben wij het idee van de Open Logistics Foundation vanaf het begin gesteund."

De Open Logistics Foundation is geïnitieerd door het Fraunhofer Instituut voor Material Flow en Logistics IML als onderdeel van zijn Silicon Economy-onderzoeksproject, dat met 25 miljoen euro wordt gefinancierd door het Duitse Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur (BMVI). Meer dan 150 onderzoekers werken aan een open-source software- en hardware-infrastructuur die bedrijven in staat stelt hun bedrijfsactiviteiten op geautomatiseerde wijze te verwerken en diensten en gegevens veilig aan te bieden en te gebruiken op verschillende platforms over de bedrijfsgrenzen heen. De software en hardware die tijdens de looptijd van het project tot 2023 wordt gecreëerd en de ontwikkelingen vanuit de community zullen de basis vormen van de databank van de Open Logistics Foundation.

Contact Sebastiaan Hes