DACHSER, myclimate en terre des hommes sluiten akkoord over klimaatactieprogramma

Gezamenlijke ontwikkeling langlopende klimaatactieprojecten wereldwijd

DACHSER, de klimaatbeschermingsorganisatie myclimate en de kinderrechtenorganisatie terre des hommes gaan een langdurige samenwerking aan. Samen zullen de internationale logistieke dienstverlener en de non-profitorganisaties wereldwijd nieuwe klimaatactieprojecten lanceren en bestaande initiatieven uitbreiden. Een overeenkomst hiervoor werd ondertekend in december 2023. 

Burkhard Eling (DACHSER), Joshua Hofert (Terre des Hommes), Bernhard Simon (DACHSER), Stefan Baumeister (myclimate), Stefan Hohm (DACHSER).
Burkhard Eling (DACHSER), Joshua Hofert (Terre des Hommes), Bernhard Simon (DACHSER), Stefan Baumeister (myclimate), Stefan Hohm (DACHSER).

De samenwerking tussen DACHSER, myclimate en Terre des Hommes, die zes jaar zal duren, richt zich op twee elkaar aanvullende actiegebieden: klimaatactieprojecten met myclimate die gecertificeerd zijn volgens erkende normen in Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa; en klimaatactieprojecten samen met terre des hommes gericht op het ondersteunen van kinderen en jongeren wereldwijd met een extra focus op klimaatactie. 

We willen een eerlijke en betekenisvolle bijdrage leveren aan milieubescherming en klimaatactie. 

Bernhard Simon, voorzitter van de Raad van Commissarissen

Terre des hommes en haar lokale partnerorganisaties hebben jarenlange ervaring in het werken met kinderen en jongeren die vechten voor hun recht op een gezonde leefomgeving. Myclimate voert wereldwijd projecten uit ter bevordering van meetbare klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling. Er is een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van DACHSER, myclimate en Terre des Hommes om toezicht te houden op de projectselectie en het programma-management.

"We willen een eerlijke en betekenisvolle bijdrage leveren aan milieubescherming en klimaatactie", zegt Bernhard Simon, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DACHSER en lid van de stuurgroep voor de samenwerking op het gebied van klimaatactie. "Als logistiek dienstverlener richten we ons op het actief terugdringen van emissies door middel van proces- en energie-efficiëntie en door onderzoek en ontwikkeling. Maar we willen ook een verschil maken buiten onze bedrijfsgrenzen. De overeenkomst met myclimate en terre des hommes geeft deze activiteiten nu een duurzaam kader." Een bijzonder belangrijk onderdeel van de samenwerking, en een die het onderscheidt van andere klimaatactie-initiatieven, is de betrokkenheid van langdurige partner terre des hommes. "Mensen in opkomende en ontwikkelingslanden worden hard getroffen door klimaatverandering. We willen lokaal betrokken raken om de bestaansmiddelen van kinderen en jongeren te behouden en te verbeteren," vervolgt Simon.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bij DACHSER, voegt hieraan toe: "We leveren niet alleen een financiële bijdrage, maar geven ook actief vorm aan de projecten. Voor ons ligt de focus niet op CO2-credits. We zijn niet van plan om de positieve klimaateffecten die deze projecten moeten hebben, te gebruiken voor compensatiedoeleinden of als reclameclaim zoals 'klimaatneutraal', en we willen ze ook niet overdragen aan derden. Ons doel is om klimaatactie te bevorderen met gerichte initiatieven voor de lange termijn. In myclimate hebben we een zeer ervaren partner gevonden en we kijken ernaar uit om onze hoge standaarden samen te implementeren."

Gezamenlijke projecten voor meer klimaatmaatregelen

Er wordt al samengewerkt aan projecten in Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Het wil bewezen myclimate-concepten uitbreiden en naar andere regio's overbrengen. Er zijn ook plannen voor heel nieuwe projecten. DACHSER zal de projecten financieren en sterk betrokken zijn bij de selectie en ontwikkeling. Zowel myclimate als Terre des Hommes zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de projectportefeuille en voor het lopende programmamanagement, in samenwerking met lokale partners. Alle projecten moeten duurzaam zijn en betrekking hebben op de lange termijn, ze moeten een duidelijke bijdrage leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en ze moeten meetbare indicatoren bevatten die volgens erkende standaarden gecertificeerd moeten worden.

Stefan Baumeister, Managing Director van myclimate Duitsland, legt uit: "Deze overeenkomst is iets speciaals voor ons. Langdurige samenwerking zoals we die nu aangaan met DACHSER is de sleutel tot het leveren van effectieve projecten die het klimaat beschermen en tegelijkertijd sociale ontwikkeling bevorderen. Deze uitzonderlijk brede samenwerking zal nog veel meer maatregelen voor het verbeteren van het klimaat mogelijk maken die wereldwijd dringend nodig zijn."

De samenwerking zal zich richten op de categorie community-projecten, waaronder toegang tot schone lokale energievoorzieningen en energie om te koken, verbeterde toegang tot drinkwater, verbeteringen in landbouw en voedselzekerheid, evenals afvalbeheer en e-mobiliteit. Er zal ook gekeken worden naar technologische inspanningen om CO2 te verminderen.

Klimaatactie voor een beter bestaan

Lokale ondersteuning, vooral voor kinderen en jongeren, staat ook centraal in DACHSER's samenwerking met terre des hommes. Nu zal myclimate de internationale kinderrechtenorganisatie adviseren en ondersteunen, met name op het gebied van kwaliteit en certificering.

Joshua Hofert, lid van de Raad van Bestuur en woordvoerder bij terre des hommes, zegt: "De klimaatcrisis heeft een grote impact op het leven van arme en kansarme kinderen in veel regio's van de wereld. Elk jaar sterven ongeveer 1,7 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ziekten die worden veroorzaakt door slechte leefomstandigheden. Elk kind heeft het recht om in een gezonde omgeving te leven. Onze nieuwe samenwerking met DACHSER en myclimate is bedoeld om dit kinderrecht werkelijkheid te laten worden." DACHSER werkt sinds 2005 samen met terre des hommes om mensen te helpen zichzelf te helpen en kinderrechten wereldwijd te realiseren. Verschillende projecten in Zuid-Azië, zuidelijk Afrika, Latijns-Amerika en Oekraïne zijn erop gericht het leven van kinderen en jongeren nu en in de toekomst te verbeteren.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Chloé Bracaval