Nieuws

Machine Learning en Deep Learning – Een blik op toekomstige technologieën

Wat houden machine learning en deep learning precies in? En welke voordelen bieden deze toekomstige technologieën specifiek voor logistiek?

Machine Learning en Deep Learning – Een blik op toekomstige technologieën.

Zoals met alles wat gehypet wordt, gaat machine learning technologie niet al onze problemen oplossen. Daarom zullen de meeste bestaande IT-systemen in de logistiek niet worden vervangen door machine learning en dus kunstmatige intelligentie. Maar de technologie heeft wel het potentieel om problemen aan te pakken die de conventionele programmeerlogica tot nu toe niet heeft kunnen oplossen, waaronder beeld-, tekst- en spraakherkenning, de interpretatie van complexe datavolumes en voorspellende analyses. Dit zijn allemaal gebieden die mogelijke toepassingen in de logistiek bieden: bijvoorbeeld het voorspellen van volume- en prijsontwikkelingen, de classificatie van pakketten met behulp van afbeeldingen, de interpretatie en automatische verdere verwerking van ongestructureerde invoergegevens (bijvoorbeeld vragen per e-mail) en de bediening van autonome voertuigen en machines in veranderende werkomgevingen.

Onafhankelijke leerfasen en traditionele wiskundige technieken

Bij het gebruik van if-then-else programmering zou het noodzakelijk zijn om van tevoren alle mogelijke situaties te bedenken en deze in coderegels om te zetten. Dit is echter meestal niet mogelijk vanwege de complexiteit en hoeveelheid gegevens. Machine learning heeft een andere aanpak: een algoritme traint zichzelf automatisch op basis van historische invoergegevens. Van dit proces, dat ook bekend staat als leerfase, kan worden gezegd dat het een succes is geweest als het algoritme de gewenste uitvoergegevens voor vergelijkbare maar onbekende invoergegevens kan berekenen. Het algoritme heeft vervolgens onafhankelijk een regelmaat gevonden door zijn training.

Machine learning is een veelbelovende technologie en de eerste toepassingen zijn bemoedigend. Het bevindt zich echter nog in een ontwikkelingsfase. Wanneer en in hoeverre het supply chains zal veranderen zal pas de komende jaren duidelijk worden.

Contact Joanne Fernandes