Voor een duurzame samenleving: steeds meer NGO's ondernemen wereldwijd actie

Wereldwijd spelen niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), met een groot internationaal netwerk, een steeds belangrijkere rol. DACHSERs samenwerking met kinderhulporganisatie Terre des Hommes laat zien hoe een bedrijf een NGO op lange termijn kan ondersteunen.

Foto: Kathrin Harms, Terre des Hommes
Foto: Kathrin Harms, Terre des Hommes

Milieubescherming, mensenrechten, gezamenlijke ontwikkelingsprojecten, migratie, antidiscriminatie: het belang van NGO's voor de samenleving is groot. Onafhankelijk van staten en regeringen pleiten zij voor sociale, sociaal-politieke of milieukwesties. De coronacrisis maakt het werk van NGO’s nog dringender, omdat humanitaire hulp in ontwikkelingslanden nu belangrijker is dan ooit. Voor veel van zulke organisaties is dit een uitdaging, omdat hun werk vaak wordt belemmerd door reisverboden, zware werkomstandigheden en hygiënemaatregelen ter plaatse. Bovendien zijn veel van de donateurs minder bereid om te geven in tijden van crisis, terwijl dit naast lidmaatschapsgeld de belangrijkste bron van financiering is van de NGO’s. Transparantie op het gebied van de cashflow van een organisatie en wat de organisatie met de fondsen bereikt is nu dus extra belangrijk om het vertrouwen van de donateurs te versterken. Veel NGO's informeren hun donateurs regelmatig via persberichten, nieuwsbrieven of op hun website over individuele projecten en het gebruik van fondsen. NGO's worden ook gecontroleerd door accountantskantoren en de relevante belastingautoriteiten om er zeker van te zijn dat ze de donaties op de juiste manier gebruiken. Een "donatiezegel" van het Duitse centrale instituut voor sociale vraagstukken (DZI), dat in Berlijn is gevestigd, draagt bij aan een nog groter vertrouwen van de donateurs. Het keurmerk garandeert dat de betreffende NGO betrouwbaar is en dat het werk dat zij doen betrouwbaar is.

DACHSER ondersteunt Terre des Hommes

Volgens schattingen zijn er momenteel tienduizenden NGO's wereldwijd die medische zorg verlenen in crisisgebieden, voor vluchtelingen zorgen, micro-ondernemingen in de opstartfase ondersteunen en nog veel meer. Een van de belangrijkste kinderhulporganisaties is Terre des Hommes. De organisatie, die in 1967 in Duitsland werd opgericht, beschermt kinderen tegen slavernij en uitbuiting, zorgt voor de slachtoffers van oorlog, geweld en mishandeling en geeft training en onderwijs aan kinderen. De Duitse tak van Terre des Hommes steunt momenteel 386 projecten over de hele wereld. Internationaal logistiek dienstverlener DACHSER ondersteunt sinds 2005 het werk van Terre des Hommes in Zuid-Azië, zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Onder het motto "mensen helpen zichzelf te helpen" voert Terre des Hommes lokale hulpprojecten uit om het leven van kinderen en andere hulpbehoevenden in hun dorpen blijvend te verbeteren. "Als wereldwijd logistiek bedrijf hebben we over de hele wereld activiteiten die mensen, industrieën en productie dichter bij elkaar brengen. Toch ondervindt niet iedereen de voordelen van de globalisering. Het is onze verantwoordelijkheid om voor deze mensen op te komen en hun leefomstandigheden te verbeteren", legt Bernhard Simon, CEO van DACHSER, uit.

Door het contract met Terre des Hommes tot 2025 te verlengen, ondersteunt DACHSER de Noord-Indiase staat Bihar en projecten in New Delhi en Uttar Pradesh. Ingrid Mendonca coördineert een hulpproject van Terre des Hommes Duitsland in deze gebieden en is enthousiast over de inzet van de bevolking, vooral nu tijdens de pandemie. "Niet alleen ondersteunt de jeugd hun eigen gemeenschappen, naaien ze maskers en kopen voedsel in, maar zoeken ook contact met jongeren in andere dorpen en zelfs in andere gebieden", zegt Ingrid Mendonca. "Hun inzet om de situatie te verbeteren is inspirerend."

"Als een wereldwijd logistiek bedrijf, hebben we operaties over de hele wereld die mensen, markten en productie dichter bij elkaar brengen. Toch ervaart niet iedereen de voordelen van de globalisering. Het is onze verantwoordelijkheid om voor deze mensen op te komen en hun levensomstandigheden te verbeteren."

De medewerkers van DACHSER profiteren ook van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hun werkgever neemt en kunnen lokale Terre des Hommes-projecten steunen. Melanie Diem, Teamleider Projectmanagement bij DACHSER, coördineerde bijvoorbeeld een duurzaamheidsproject van Terre des Hommes en DACHSER in Livingstone, Zambia. DACHSER Young Professionals en studenten van het Terre des Hommes netwerk namen deel aan het project. "De inzet van de deelnemers voor de zaak was zeer indrukwekkend. De medewerkers van DACHSER hebben de mogelijkheid om zich te verdiepen in het werk van een NGO, een vakgebied waarmee ze anders misschien nooit in aanraking zouden komen", legt Melanie Diem uit.

Foto: Kathrin Harms, Terre des Hommes
Foto: Kathrin Harms, Terre des Hommes

Een bijzonder soort betrokkenheid

De samenwerking tussen DACHSER en Terre des Hommes laat zien dat een commercieel bedrijf en een NGO samen prachtige dingen kunnen bereiken. "Onze samenwerking met DACHSER is voor ons bijzonder waardevol en belangrijk, omdat het gaat om een enorme persoonlijke betrokkenheid en een open en eerlijke dialoog", zegt Stephan Stolze, hoofd van de afdeling fondsenwerving bij Terre des Hommes. "De medewerkers van DACHSER, met name CEO Bernhard Simon, zijn nauw betrokken bij de door DACHSER gefinancierde Terre des Hommes-projecten. Ze willen weten hoe het met de mensen ter plaatse gaat en in hoeverre de steun van DACHSER bijdraagt aan de verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking". In 2018 werd de betrokkenheid van DACHSER erkend en beloond met de Duitse CSR Award in de categorie "sociale betrokkenheid". Door de samenwerking met de NGO loop DACHSER voorop, omdat slechts enkele bedrijven in Duitsland internationaal actieve NGO's ondersteunen. "Met name grotere, internationale bedrijven moeten serieus rekening houden met de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN en projecten die betrekking hebben op deze doelstellingen zo lang mogelijk ondersteunen", aldus Stephan Stolze.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op