Geprogrammeerd voor de toekomst

Digitalisering is een kans, zeggen Stefan Hohm (links) en Burkhard Eling (rechts)

Transparante processen, zendingen in realtime volgen, korte reactietijden en een nauwkeurig afgestemde controle van supply chains in verschillende landen en continenten: digitalisering tilt logistieke diensten bij DACHSER naar een hoger niveau. Wat betekent dit voor het DACHSER-netwerk? En welke concrete voordelen biedt IT voor klanten? We vroegen het aan DACHSER CEO Burkhard Eling en CDO Stefan Hohm.

Ons werk en het dagelijks leven wordt steeds meer gedigitaliseerd. Wat is de situatie bij DACHSER?

Stefan Hohm: Bij de digitale transformatie richten we ons in principe op drie kerngebieden. Ten eerste de consistente, maar altijd praktische digitalisering van bedrijfsprocessen en de ontwikkeling of levering van tools en oplossingen die tastbare toegevoegde waarde leveren aan klanten, medewerkers en partners. Ten tweede de voortdurende modernisering van onze eigen kernsystemen voor transport en opslag. Hier neemt de IT-afdeling de rol van dirigent op zich, aangezien deze taak steeds meer de veilige integratie van systemen van derden omvat. Ten derde is het belangrijk om medewerkers aan boord te krijgen voor deze reis en een "digitale mindset" te creëren, waarmee ik een positieve digitaliseringscultuur binnen het bedrijf bedoel. We werken heel hard aan alle drie de kerngebieden van de IT-transformatie en zien al enkele successen.

Burkhard Eling: Deze drie gebieden van digitale transformatie maken duidelijk dat we in een bedrijf met vele lagen, zoals DACHSER, veel verder moeten denken dan technologische kwesties. Het is niet genoeg om alleen processen en systemen te veranderen; we moeten ook kijken naar de manier waarop we denken, hoe we samenwerken en hoe we de mogelijkheden en het potentieel van digitalisering effectief kunnen benutten in ons dagelijks werk ten voordele van ons bedrijf en onze klanten.

Maar digitalisering is niet bepaald onbekend terrein voor DACHSER. Op welke fundamenten bouwt het bedrijf hier?

B. Eling: DACHSER hechtte al veel waarde aan systemen en transparante gegevensuitwisseling in een tijd dat andere spelers nog puur analoog waren. Daardoor hebben we in de loop der jaren interne middelen kunnen besteden aan de ontwikkeling van software en systemen die precies zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten en het DACHSER-netwerk.

S. Hohm: Dit heeft er in een zeer vroeg stadium voor gezorgd dat we onze processen, operationele implementatie en de onderliggende informatiewereld, oftewel eLogistics, naar een hoger level konden tillen. Daar kunnen we nu heel goed op voortbouwen. En er zit veel in de pijplijn. We werken bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van volledige end-to-end gegevensstromen, vooral voor intercontinentale multimodale transporten. Er zijn ook nog steeds te veel papieren documenten in omloop en de mate van automatisering in logistieke faciliteiten en processen is vaak vrij laag. Daarom is er nog steeds veel repetitief, handmatig werk.

B. Eling: Tegelijkertijd worden de eisen voor transparantie, aanpassingsvermogen en voor een efficiënt en duurzaam gebruik van schaarse middelen steeds hoger. Daarom moeten we op alle gebieden nog digitaler denken en handelen.

In hoeverre hebben de recente crises invloed gehad op de digitaliseringsstrategie van DACHSER?

B. Eling: Ze hebben zeker gediend om het bewustzijn van het belang en de noodzaak van digitalisering opnieuw te vergroten. Hoe beter de informatie over de huidige situatie en over ongewone gebeurtenissen in het netwerk, hoe sneller en gerichter onze reactie. Zwakke punten in een vroeg stadium identificeren en oplossingen vinden - dat is wat klanten in moeilijke tijden van DACHSER verwachten.

Hohm: Voor veel van onze klanten is de belangrijkste vraag: Hoe kan ik meer veerkracht in mijn supply chain inbouwen? Naast het opbouwen van transparante voorraden in onze magazijnen, spelen digitale technologieën een belangrijke rol: wanneer er verstoringen optreden in de supply chain, verkorten grotere transparantie en snelle en nauwkeurige informatie de reactietijden. Klanten uit de sectoren huis en tuin, cosmetica en mode werken momenteel hard aan distributieconcepten die hoge eisen stellen aan de IT-capaciteiten van een logistieke partner. We zien ook grote belangstelling voor uitstootvrije levering aan winkels in het centrum van de stad als onderdeel van ons DACHSER Emission-Free Delivery concept.

B. Eling: We hebben onderzoeksprojecten opgezet over bepaalde onderwerpen, zoals AI of digital twins, als onderdeel van ons DACHSER Enterprise Lab met Fraunhofer IML. Daarnaast is er binnen het bedrijf een speciaal Data Science & Machine Learning Competence Centre opgezet, dat al enkele algoritmen in de praktijk heeft gebracht - recentelijk nog voor de automatische herkenning van B2C-leveradressen.

Interview with: Burkhard Eling en Stefan Hohm

Burkhard Eling is CEO bij DACHSER. Stefan Hohm is CDO bij DACHSER. 

Hoe meer interfaces er zijn in de digitale wereld, hoe urgenter de vraag naar cyberveiligheid wordt. Hoe staat DACHSER hierin?

B. Eling: Het aantal cyberaanvallen is de afgelopen jaren snel toegenomen, dus de beveiliging van onze software en van onze digitale infrastructuur heeft de hoogste prioriteit. Met de ISO 27001-certificering en onze IT-setup hebben de consultants van Gartner bevestigd dat we hier volwassen in zijn vergeleken met de concurrentie. Maar we mogen nooit achteroverleunen en moeten alle risico's zorgvuldig afwegen.

S. Hohm: We zullen centrale software- en hardwarestructuren in IT transformeren, met speciale aandacht voor IT-beveiliging, zodanig dat we aan de ene kant de beschikbaarheid verhogen en tegelijkertijd zorgen voor meer flexibiliteit en verbeterde schaalbaarheid van onze applicaties.

Waar gaat de digitale reis van DACHSER naartoe?

B. Eling: Digitalisering speelt een fundamentele rol als we onze missie in de toekomst op betrouwbare wijze willen vervullen. In lijn met de eisen van klanten op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en transparantie ontwikkelen we onze eLogistics toepassingen voor het plaatsen van orders en het volgen van zendingen verder tot een geïntegreerd, digitaal klantenplatform. De eerste feedback van testklanten laat zien dat we op de goede weg zijn, ook al zijn we nog maar net begonnen.

S. Hohm: Een andere baanbrekende stap was onze overname vorig jaar van kasasi, een logistieke softwareleverancier die werd opgericht in 2009. Kasasi ontwikkelt innovatieve softwareproducten voor het optimaliseren en transparant maken van transportprocessen over de weg, per spoor en over zee. Dit betekent dat we zowel onze medewerkers op de planningafdeling als onze klanten meer digitale toegevoegde waarde kunnen bieden voor transportplanning, het volgen van zendingen en het controleren van zendingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld voertuiggegevens van onze meer dan 8.500 wissellaadbakken en 5.000 opleggers combineren met verzend- en planningsgegevens uit ons centrale transportmanagementsysteem Domino en deze vervolgens analyseren en duidelijk structureren.

Welk specifiek doel streeft DACHSER hiermee na?

B. Eling: Ons doel voor 2030 zet de koers uit: we willen dat onze klanten en partners ons zien als de meest gedigitaliseerde logistieke dienstverlener, één waar ze naar kunnen kijken als innovatieleider op alle gebieden, terwijl we tegelijkertijd onze hoge normen als kwaliteitsleider naleven. Als wereldwijde logistiek dienstverlener zijn we in staat om deur-tot-deur zendingen van verschillende vervoerswijzen in één systeem in kaart te brengen en hebben we altijd volledige transparantie over de situatie in ons netwerk.

S. Hohm: Als onze klanten zeggen: "Ik werk het liefst met DACHSER omdat het de meest professionele, de meest ongecompliceerde en de meest handige optie is", dan hebben we een heleboel dingen goed gedaan. En dat is precies ons doel.

Bedankt voor het interview. 
DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Chloé Bracaval