Pallets in balans

De vraag naar en de beschikbaarheid van pallets in heel Europa wordt een steeds complexere uitdaging.

Ze zijn een belangrijke speler in de goederenstroom door Europa: europallets. Het balanceren van de vraag naar en de beschikbaarheid van pallets in heel Europa wordt een steeds complexere uitdaging. Jens Müller, Head of Network Management Organization bij DACHSER, legt uit hoe DACHSER hiermee omgaat.

Meneer Müller, hoeveel europallets zijn er momenteel in omloop binnen het DACHSER-netwerk?

In 2019 registreerde DACHSER Road Logistics ongeveer 55,7 miljoen europallets in omloop. Dat is een indrukwekkend aantal. Op elkaar gestapeld zouden ze een toren vormen van meer dan 8.000 kilometer hoog - een hoogte die gewoonlijk alleen wordt ingenomen door communicatie- en navigatiesatellieten in een middelhoge baan om de aarde.

Wat is de vraag naar en beschikbaarheid van pallets met betrekking tot de goederenstroom door Europa?

In Europa ondervinden we inconsistenties tussen ontvangers met veel verschillen in import- en exportvolumes. Dit maakt het moeilijk en vaak onmogelijk om de capaciteit van het verpakkingsmateriaal consistent te houden. Berlijn ontvangt bijvoorbeeld aanzienlijk meer zendingen dan het verstuurt, wat resulteert in een palletoverschot in die regio. Dit moet worden gecompenseerd als we het aantal vrachtwagens met alleen lege pallets willen minimaliseren.

Wat is DACHSERs aanpak? En welke rol speelt palletuitwisseling?

Dit onderstreept nogmaals de kracht van het Europese netwerk van DACHSER met zijn consistente IT-structuur en de procestransparantie die ermee gepaard gaat. Onze centraal beheerde palletservicepooling werkt volgens “booking, not driving” principe en kan het gebruik van verpakkingsmateriaal zowel fysiek als boekhoudkundig egaliseren.

Het palletwisselsysteem is een belangrijk instrument om onevenwichtigheden in de circulatie van verpakkingsmateriaal tegen te gaan. Niet alle Europese landen zijn echter ingesteld voor uitwisseling. In ruillanden - Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Denemarken en de Benelux-landen - biedt DACHSER al zijn klanten de ruil van traceerbaar verpakkingsmateriaal aan als een dienst met toegevoegde waarde. In niet-ruillanden - Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije - heeft verpakkingsmateriaal voor veel spelers weinig of geen 'waarde'. Bovendien zijn de documentatie en interfacecontroles die nodig zijn voor uitwisseling niet beschikbaar in de hele toeleveringsketen in die landen. We werken samen met onze klanten en partners om de intrinsieke waarde van verpakkingsmateriaal onder de aandacht te brengen en te waarborgen, bijvoorbeeld door te bepalen hoeveel pallets er maandelijks in omloop zijn, met speciaal opgeleide medewerkers, duidelijke contractuele afspraken te maken en klanten te laten betalen voor de service.

Bedankt voor het interview, meneer Müller.

Interview with: Jens Müller

Head of Network Management Organization bij DACHSER

DACHSER wereldwijd
Neem contact op